(Chinhphu.vn) – Muốn có giấy phép nhập khẩu thì phải có chứng nhận hợp quy. Muốn hợp quy, DN phải đưa thiết bị về đo kiểm và phải xin giấy phép tạm nhập để đo kiểm, nhanh thì mất 7 ngày. Đưa về đo kiểm nhanh cũng mất 10 ngày, xin hợp quy 10 ngày, xin giấy phép 10 ngày, trong khi đó Hải quan yêu cầu tối đa 30 ngày phải nộp giấy phép.

Theo phản ánh của Công ty CP Dịch vụ Viễn thông TNT qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, hiện doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn khi thực hiện các thủ tục nhập khẩu thiết bị viễn thông.

Cụ thể, các thiết bị viễn thông khi thông quan phải có giấy phép nhập khẩu. Muốn có giấy phép nhập khẩu thì phải có chứng nhận hợp quy. Muốn hợp quy, doanh nghiệp phải đưa thiết bị về đơn vị chuyên môn đo kiểm. Do vậy, lại phải xin giấy phép tạm nhập để đo kiểm từ Bộ Công Thương, thủ tục này nếu thực hiện nhanh thì mất 7 ngày. Còn việc đưa thiết bị về đo kiểm nếu nhanh cũng mất 10 ngày, xin hợp quy 10 ngày, xin giấy phép 10 ngày. Trong khi đó cơ quan Hải quan yêu cầu tối đa 30 ngày phải nộp giấy phép.

Để hoàn thành được các thủ tục, giấy tờ đúng hạn, doanh nghiệp đều phải “vắt chân lên cổ”, nếu sai hay thiếu 1 giấy tờ gì thủ tục sẽ kéo dài thêm vài ngày.

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty CP Dịch vụ Viễn thông TNT đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, có biện pháp phối hợp để hỗ trợ, giảm khó khăn cho doanh nghiệp.

Về vấn đề này, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Khoản 2, Điều 12 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài, quy định: “Việc tạm nhập, tái xuất các loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện quản lý bằng giấy phép thực hiện theo giấy phép của Bộ Công Thương sau khi có ý kiến chấp thuận của Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý chuyên ngành”.

Khoản 2, Điều 19 Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27/1/2014 của Bộ Công Thương quy định về hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu hàng hóa quy định: "Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định, Bộ Công Thương cấp Giấy phép tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu cho thương nhân. Trường hợp không cấp Giấy phép, Bộ Công Thương trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do".

Việc cấp Giấy phép tạm nhập, tái xuất được Bộ Công Thương thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP và Thông tư số 05/2014/TT-BCT nêu trên.

Các hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định đều được Bộ Công Thương xem xét, xử lý sớm để tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện thông quan hàng hóa.

Nhằm tiếp tục thực hiện cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, Bộ Công Thương xin ghi nhận ý kiến của Công ty và sẽ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan để xem xét, sửa đổi Nghị định số 187/2013/NĐ-CP cho phù hợp với tình hình thực tế.

Chinhphu.vn