(Chinhphu.vn) - Công ty An Việt Nông đang đầu tư dự án nông nghiệp sạch, trồng cây măng tây theo hướng hữu cơ trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Dự án triển khai qua 3 giai đoạn, hiện đã hoàn thành giai đoạn 1, trồng được 1,3 ha tại huyện Phú Hòa, với tổng vốn đầu tư là 800 triệu đồng; đang triển khai giai đoạn 2, với tổng nhu cầu vốn đầu tư là 1 tỷ đồng.

Trong quá trình tìm hiểu và tiếp cận nguồn vốn vay qua nhiều kênh, Công ty gặp một số khó khăn vướng mắc cần được hỗ trợ và có những kiến nghị sau:

Công ty có nhu cầu được vay vốn từ gói 100.000 tỷ đồng dành cho Chương trình cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo Nghị quyết 30/NQ-CP ngày 7/3/2017 của Chính phủ. Tuy nhiên khi liên hệ, nhiều ngân hàng đều từ chối cho vay với lý do chưa có hướng dẫn cụ thể.

Ngoài nguồn vốn tín dụng ngân hàng, Công ty có nhu cầu tiếp cận nguồn vốn từ các Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (năm 2017 được bố trí 560 tỷ đồng), Quỹ bảo lãnh tín dụng DNNVV của tỉnh.

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty An Việt Nông muốn biết để tiếp cận các nguồn vốn này cần thực hiện thủ tục như thế nào?

Về vấn đề này, UBND tỉnh Phú Yên có ý kiến như sau:

Việc triển khai trồng cây măng tây của Công ty đã hoàn thành giai đoạn 1 là thuộc Đề tài thí điểm trồng cây măng tây trên địa bàn tỉnh Phú Yên và đã được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đưa vào danh sách đề tài khoa học - công nghệ của tỉnh, đang được Sở hỗ trợ nguồn vốn để triển khai.

Vay vốn phải đáp ứng được các tiêu chí

Tại thời điểm Công ty tiếp cận, Quyết định số 813/QĐ-NHNN ngày 24/4/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về chương trình cho vay khuyến khích phát triển ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo Nghị quyết 30/NQ-CP ngày 7/3/2017 của Chính phủ vừa mới được ban hành, Hội sở chính các ngân hàng đang trong quá trình nghiên cứu, ban hành cơ chế, chưa có hướng dẫn cụ thể triển khai đến các Chi nhánh để thực hiện.

Bên cạnh đó, để vay vốn từ gói tín dụng dành cho các dự án Công nghệ cao - Nông nghiệp sạch, Công ty phải đáp ứng được các tiêu chí chương trình, dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo quy định tại Quyết định số 738/QĐ-BNN-KHCN ngày 14/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và phải được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, cấp Giấy chứng nhận; nhưng Công ty chưa hoàn chỉnh các thủ tục để được xem xét.

Hiện nay, Công ty đang vay tại Agribank huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên với dư nợ 100.000.000 đồng để trồng thử nghiệm cây măng tây. Tuy nhiên dự án trồng măng tây của Công ty hiện đang ở giai đoạn thí điểm, chưa có kết quả chính thức, chưa khẳng định được tính hiệu quả của dự án nhưng Công ty đã tiến hành mở rộng sản xuất thương phẩm.

Do đó, ngân hàng chưa có cơ sở để đánh giá hiệu quả dự án thử nghiệm (đối với khoản vay cũ 100.000.000 đồng).

Về nhu cầu tiếp cận nguồn vốn từ các Quỹ

Công ty muốn tiếp cận nguồn vốn từ Quỹ phát triển DNNVV của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; cán bộ chuyên môn của Sở Kế hoạch và Đầu tư đã hướng dẫn Công ty lập hồ sơ để đăng ký tham gia vay vốn, nhưng đến nay vẫn chưa thấy Công ty gửi hồ sơ để đăng ký lên website của Bộ theo quy định.

Đối với Quỹ Bảo lãnh tín dụng DNNVV tỉnh Phú Yên, hiện nay Quỹ đang được hoàn thiện về cơ chế, phương thức hoạt động, dự kiến chính thức đi vào hoạt động trong tháng 7/2017; khi đó Công ty có thể liên hệ với Quỹ để được Quỹ bảo lãnh vay vốn ngân hàng (trong trường hợp công ty không có đủ tài sản đảm bảo).

Nhằm hỗ trợ Công ty trong việc tiếp cận các nguồn vốn vay và hưởng các ưu đãi đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn để triển khai thực hiện dự án, UBND tỉnh đã đề nghị Công ty và giao các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh phối hợp triển khai các nội dung:

- Công ty cần hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục gửi đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh để được xem xét, cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Quyết định số 738/QĐ-BNN-KHCN ngày 14/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Công ty xây dựng phương án sản suất kinh doanh để triển khai dự án trồng cây măng tây theo hướng hữu cơ trên địa bàn tỉnh Phú Yên và trực tiếp làm việc với Agribank Tây Hòa để thống nhất phương án vay vốn. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh chỉ đạo Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tiếp nhận hồ sơ, xem xét, thẩm định; trong trường hợp không đồng ý cho vay, phải trả lời bằng văn bản cho Công ty biết.

- Công ty liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn cụ thể về hồ sơ, quy trình đăng ký đối với nguồn vốn vay từ Quỹ phát triển DNNVV do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quản lý; đồng thời lập các thủ tục để trình cấp thẩm quyền phê duyệt Dự án đầu tư trồng cây măng tây theo hướng hữu cơ trên địa bàn tỉnh Phú Yên để được hưởng các ưu đãi theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

- Khi Quỹ bảo lãnh tín dụng DNNVV của tỉnh đi vào hoạt động chính thức, Công ty liên hệ để được hướng dẫn các thủ tục cần thiết, nếu có nhu cầu.

- Sở Khoa học và Công nghệ sớm xem xét, cấp vốn để Công ty An Việt Nông triển khai thực hiện Đề tài thí điểm trồng cây măng tây trên địa bàn tỉnh Phú Yên, đồng thời được tham gia vào các chương trình ưu đãi, nhận hỗ trợ từ nguồn vốn phát triển khoa học-công nghệ đối với doanh nghiệp khởi nghiệp.

Chinhphu.vn