(Chinhphu.vn) – Công ty CP Đầu tư xây lắp Vận tải Thủy Tú (tỉnh Thanh Hóa) hoạt động trong lĩnh vực vận tải hành khách. Công ty muốn mua 100 ô tô điện để phục vụ du lịch tại Sầm Sơn dịp hè 2017 và đã có văn bản đề nghị gửi UBND tỉnh.

UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản giao Sở Giao thông vận tải trả lời doanh nghiệp, nhưng doanh nghiệp vẫn chưa nhận được phản hồi chính thức. Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty CP Đầu tư xây lắp Vận tải Thủy Tú đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét cho phép doanh nghiệp được mua xe điện.

Về đề nghị của doanh nghiệp, Sở Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa trả lời như sau:

Hiện nay thị xã Sầm Sơn đang thực hiện thí điểm hoạt động vận chuyển khách bằng xe ô tô điện trên địa bàn theo chỉ đạo tại Văn bản số 4565/VPCP-KTN ngày 22/6/2012 của Văn phòng Chính phủ về việc thí điểm đầu tư xe ô tô điện phục vụ khách du lịch trên địa bàn thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Văn bản số 573/TTg-KTN ngày 29/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện thí điểm sử dụng xe 4 bánh chạy năng lượng điện trong hoạt động chở khách; Văn bản số 15610/BGTVT-VT ngày 23/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải về việc tiếp tục thực hiện thí điểm sử dụng xe bốn bánh chạy bằng năng lượng điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Bộ Giao thông vận tải đang đánh giá việc thí điểm xe điện trên phạm vi toàn quốc để báo cáo Chính phủ đưa vào quản lý hoạt động xe điện.

Khi có quy định quản lý đối với hoạt động xe điện 4 bánh, Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa sẽ tham mưu lập Quy hoạch, kế hoạch phát triển xe điện trên địa bàn toàn tỉnh nói chung và thị xã Sầm Sơn nói riêng trình UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt.

Đối với việc đầu tư xe điện hoạt động tại thị xã Sầm Sơn của Công ty CP Đầu tư xây lắp Vận tải Thủy Tú, thực hiện Văn bản số 2606/UBND-CN ngày 14/3/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về đề nghị mua xe điện phục vụ kinh doanh chở khách du lịch tại thị xã Sầm Sơn của Công ty CP Đầu tư xây lắp Vận tải Thủy Tú. Trong đó giao Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa thực hiện nhiệm vụ được giao tại Công văn số 2036/UBND-CN ngày 1/3/2017 về việc xe điện 4 bánh hoạt động vận chuyển khách du lịch tại thị xã Sầm Sơn của UBND tỉnh Thanh Hóa, có văn bản thông báo cho doanh nghiệp các nội dung liên quan.

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa đã có Văn bản số 847/SGTVT ngày 20/3/2017 gửi Công ty CP Đầu tư xây lắp Vận tải Thủy Tú thông báo chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, năm 2017 chưa tăng số lượng xe điện bốn bánh hoạt động theo phương thức hợp đồng đưa đón khách tại thị xã Sầm Sơn.

 Chinhphu.vn