(Chinhphu.vn) – Công ty của ông An Thành Đông (TP Hồ Chí Minh) có nhu cầu nhập khẩu xe moto power sport 250cc mới 100%. Vậy, loại xe này có thuộc diện cấm nhập khẩu không và nếu được nhập khẩu thì mức thuế là bao nhiêu?

Về vấn đề này, Bộ Công Thương trả lời như sau:

Về thủ tục nhập khẩu, hiện nay, theo quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ, việc nhập khẩu mặt hàng xe mô tô phân khối lớn mới 100% thực hiện theo chế độ cấp phép tự động quy định tại Thông tư số 06/2007/TT-BTM ngày 30/5/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) và Thông tư số 10/2011/TT-BCT ngày 30/3/2011 của Bộ Công Thương.

Ngoài ra, hiện nay thủ tục nhập khẩu xe máy phân khối lớn đã được chính thức vận hành tại Cơ chế Một cửa Quốc gia, theo đó trong thời gian quá độ trước khi tiến hành nhận và xử lý hồ sơ hoàn toàn qua mạng Internet, doanh nghiệp khi đăng ký nhập khẩu xe máy phân khối lớn cùng với việc nộp hồ sơ giấy thì phải tiến hành nộp hồ sơ trên mạng. Sau khi được duyệt hồ sơ trên mạng, doanh nghiệp sẽ nộp hồ sơ giấy và được duyệt hồ sơ giấy theo Thông tư số 06/2007/TT-BTM.

Việc kê khai hồ sơ trên mạng được quy định tại công văn số 025/XNK-XXHH ngày 12/1/2015 của Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương.

Về thuế nhập khẩu, theo quy định tại Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2013 ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh m ục mặt hàng chịu thuế, mặt hàng xe mô tô phân khối lớn Power Sport 250cc mới 100% có mức thuế suất thuế nhập khẩu là 75%.   

Ngoài thuế nhập khẩu, mặt hàng nêu trên còn phải chịu thuế giá trị gia tăng 10% (theo quy định tại Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính) và chịu thuế tiêu thụ đặc biệt 20% (theo quy định tại Điều 7 Luật Thuế TTĐB số 27/2008/QH12).

Thanh Hà