(Chinhphu.vn) - Tổng cục Thuế vừa có hướng dẫn việc khai thuế GTGT đối với các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT).

Theo báo cáo của Tập đoàn VNPT, thực hiện Quyết định 888/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án tái cơ cấu, VNPT đã tổ chức sắp xếp lại hoạt động kinh doanh theo mô hình mới, kể từ ngày 1/7/2015, với sự thành lập 3 tổng công ty gồm: VNPT- Net, VNPT- Vinaphone, VNPT- Media. Các tổng công ty này và Công ty Viễn thông quốc tế (VNPT-I) có các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc được cấp mã số thuế 13 số và tổ chức hoạt động kinh doanh theo từng dịch vụ, lĩnh vực riêng biệt, với lượng khách hàng và số lượng hóa đơn GTGT mỗi tháng sử dụng rất lớn.

Căn cứ các quy định tại khoản 4 Điều 9 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính, để phù hợp với đặc điểm tổ chức kinh doanh của Tập đoàn VNPT, Tổng cục Thuế hướng dẫn việc khai, khấu trừ thuế GTGT của 3 Tổng công ty và Công ty VNPT-I thuộc Tập đoàn VNPT như sau:

Trường hợp 3 tổng công ty VNPT-Net, VNPT-Vinaphone, VNPT-Media và Công ty VNPT-I có các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng địa bàn với trụ sở chính, các đơn vị hạch toán phụ thuộc thực hiện thông báo phát hành và sử dụng hóa đơn riêng nhưng không có nhu cầu kê khai thuế GTGT riêng thì hàng tháng lập bảng kê số liệu hàng hóa, dịch vụ mua vào và bán ra gửi trụ sở chính để tổng hợp, kê khai thuế GTGT. Trụ sở chính có trách nhiệm tổng hợp khai thuế GTGT chung cho cả đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng địa bàn.

Thanh Thủy