(Chinhphu.vn) - Doanh nghiệp của ông Vũ Thanh Tân (TP. Hồ Chí Minh) kinh doanh vận tải hành khách đi các tỉnh Tây Nguyên. Ông Tân muốn được biết có quy định nào về việc cấm xe ô tô giường nằm đi các tuyến đường đồi núi như khu vực Tây Nguyên không?

Bộ Giao thông vận tải trả lời câu hỏi này như sau:

Ngày 7/11/2014, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ. Theo điểm d khoản 3 Điều 4 của Thông tư về quy định đối với đơn vị kinh doanh vận tải thì: “Từ ngày 1/7/2015, không được sử dụng xe khách có giường nằm hai tầng để hoạt động vận tải trên các tuyến đường cấp 5 và cấp 6 miền núi”.

Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2015. Bộ Giao thông vận tải thông tin để doanh nghiệp của ông Tân cập nhật và có chính sách đầu tư phù hợp.

Chinhphu.vn