(Chinhphu.vn) – UBND TP. Hà Nội đã có văn bản yêu cầu UBND huyện Phú Xuyên, UBND xã Phú Túc nghiêm túc rút kinh nghiệm khi thực hiện dồn điền đổi thửa tại xã Phú Túc đã không xem xét việc triển khai Dự án của doanh nghiệp và quá trình thực hiện phương án dồn điền đổi thửa chưa bảo đảm công bằng, công khai, dân chủ.

Theo phản ánh của Công ty TNHH Mây tre đan Xuất khẩu Hiền Lương qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng TTĐT Chính phủ, Công ty được thành lập năm 1998, nằm trong làng nghề chuyên sản xuất và xuất khẩu các mặt hàng thủ công mỹ nghệ từ cỏ tế, cói, bẹ ngô, bèo tây... tại xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội. Từ khi thành lập đến nay, Công ty đã tạo việc làm cho hàng nghìn lao động trong các làng nghề trên địa bàn huyện Phú Xuyên.

Để hoạt động, Công ty phải đi thuê các xưởng nhỏ lẻ nằm trong khu dân cư vô cùng chật hẹp. Tuy nhiên, việc thuê xưởng cũng chỉ được trong thời gian ngắn hạn. Do vậy, năm 2008, Công ty lập dự án xin thuê đất để xây dựng mặt bằng sản xuất tại cánh đồng 17 mẫu thôn Lưu Thượng, xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên. Dự án được chấp thuận.

Sau khi Công ty thỏa thuận với các hộ gia đình có ruộng nằm trong dự án, UBND xã Phú Túc đã lập hồ sơ và UBND huyện cấp sổ đỏ, phê duyệt quy hoạch tổng thể, chấp nhận cho Công ty chuyển đổi mục đích sử dụng đất và cho thuê đất để thực hiện dự án sản xuất kinh doanh mây tre, guột, cói các loại xuất khẩu.

Cuối năm 2012, UBND xã Phú Túc thực hiện dồn ô đổi thửa, Công ty đã có đơn xin giữ nguyên diện tích dự án nhưng không được giải quyết. Không những vậy, sau khi dồn ô đổi thửa, Công ty không được gắp phiếu bốc thăm mà phải nhận số phiếu cuối cùng.

Từ thời điểm đó đến nay, Công ty đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị  tới chính quyền địa phương, nhưng đều không được giải quyết thỏa đáng.

Nay, qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty tiếp tục gửi đơn đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, sớm có biện pháp giải quyết để Công ty được thực hiện dự án và ổn định sản xuất, kinh doanh.

Về vấn đề này, ngay sau khi Văn phòng Chính phủ có văn bản chuyển kiến nghị của Công ty TNHH Mây tre đan Xuất khẩu Hiền Lương đến UBND TP. Hà Nội, ngày 13/3/2017, UBND TP. Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo giải quyết kiến nghị của Công ty.

Theo đó, UBND TP. Hà Nội yêu cầu UBND huyện Phú Xuyên, UBND xã Phú Túc nghiêm túc rút kinh nghiệm khi thực hiện dồn điền đổi thửa tại xã Phú Túc đã không xem xét việc triển khai Dự án sản xuất kinh doanh mây tre, cói, guột đan xuất khẩu của Công ty TNHH Mây tre đan Xuất khẩu Hiền Lương và quá trình thực hiện phương án dồn điền đổi thửa chưa bảo đảm công bằng, công khai, dân chủ.

Đồng thời, giao UBND huyện Phú Xuyên chủ trì cùng UBND xã Phú Túc và Công ty TNHH Mây tre đan Xuất khẩu Hiền Lương kiểm tra, thống nhất vị trí khu đất và phương án thực hiện Dự án sản xuất mây tre, cói, guột đan xuất khẩu, tạo điều kiện cho Công ty TNHH Mây tre đan Xuất khẩu Hiền Lương sớm triển khai Dự án theo quy định, tránh thắc mắc, khiếu kiện.

Thành phố cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường đôn đốc, tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định trong tháng 4/2017.

Theo thông tin từ UBND huyện Phú Xuyên, hiện địa phương đã đưa ra một số phương án dồn điền đổi thửa để Công ty TNHH Mây tre đan Xuất khẩu Hiền Lương cân nhắc.

Ngoài ra, diện tích Công ty dự định thực hiện dự án hiện nằm trong Cụm tiểu thủ công nghiệp Mây Tre Đan Phú Túc. Dự án Cụm tiểu thủ công nghiệp này đang triển khai quy hoạch chi tiết tổng mặt bằng và Công ty TNHH Mây tre đan Xuất khẩu Hiền Lương có thể triển khai dự án khi quy hoạch chi tiết của Cụm tiểu thủ công nghiệp được phê duyệt.

Chinhphu.vn

Từ khóa: mây tre đan , thuê đất , sản xuất