(Chinhphu.vn) - Công ty ông Lê Minh (leminh_dat@...) đầu tư nhà máy sản xuất móc áo tại Cambodia và xuất khẩu hàng sang Mỹ qua cảng Việt Nam. Các nguyên phụ liệu sản xuất móc áo tại nhà máy ở Cambodia đều phải nhập từ Việt Nam.

Từ tháng 8/2014 đến nay công ty mở tờ khai xuất nguyên phụ liệu sang Cambodia tại Hải quan Tây Ninh thì lô hàng nào cũng bị luồng đỏ, hàng luôn bị kiểm tra toàn bộ (tỉ lệ kiểm 100%).

Công ty ông Minh gặp rất nhiều khó khăn vì nguyên phụ liệu rất nặng (thép cuộn....) và số lượng nhiều gây mất thời gian để xuất nguyên phụ liệu sang Cambodia sản xuất hàng, điều này ảnh hưởng đến việc xuất hàng sang Mỹ. Ông Minh đề nghị cơ quan chức năng xem xét giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp.

Về vấn đề này, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Liên quan đến quản lý hoạt động xuất khẩu hàng hóa qua biên giới, Bộ Tài chính đã có Công văn số 12485/BTC-TCT ngày 18/9/2013 về việc tăng cường công tác quản lý thuế, hải quan liên quan đến hoàn thuế giá trị gia tăng hàng hóa xuất nhập khẩu qua biên giới đất liền.

Theo đó, Bộ Tài chính chỉ đạo các Cục Hải quan địa phương thực hiện kiểm tra 100% đối với hàng hóa xuất khẩu của những đối tượng doanh nghiệp quy định tại điểm 1 Công văn nêu trên.

Liên quan đến kiến nghị của doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan và Tổng cục Thuế đang phối hợp rà soát, xây dựng bộ tiêu chí xác định doanh nghiệp rủi ro cần thiết phải kiểm tra thực tế hàng hóa xuất khẩu khi làm thủ tục hải quan đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu công tác quản lý thuế, quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu.

Thanh Thủy