(Chinhphu.vn) - Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Ngọc Sơn (Hà Giang) gửi đến Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng TTĐT Chính phủ kiến nghị về việc thanh toán điện tử khi thực hiện kiểm soát thanh toán vốn đầu tư qua hệ thống Kho bạc Nhà nước.

Theo ý kiến của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Ngọc Sơn, trong hệ thống thanh toán vốn xây dựng cơ bản của các chủ đầu tư, ban quản lý với hệ thống kho bạc vẫn còn thao tác thủ công, toàn bộ hệ thống thanh toán đều in ra giấy, ký chứng từ, đóng dấu... Trong khi đó, nếu dùng chữ ký số và hệ thống phần mềm trao đổi chứng từ thanh toán điện tử, ký điện tử thì sẽ tiết kiệm thời gian cho các công đoạn, đảm bảo chặt chẽ, tính chính xác cao, giảm tiêu cực trong việc rà soát chứng từ đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng vốn ngân sách Nhà nước.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Chính phủ ban hành Nghị Quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 về Chính phủ điện tử, theo đó quy định: "Kho bạc Nhà nước xây dựng các dịch vụ công điện tử phục vụ kiểm soát chi ngân sách Nhà nước qua mạng, triển khai tại 5 thành phố trực thuộc Trung ương trước ngày 01 tháng 4 năm 2016 và đánh giá, đề xuất triển khai diện rộng trong các năm 2017 và 2018; phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các ngân hàng thương mại đẩy mạnh việc thu phạt vi phạm hành chính qua mạng điện tử".

Thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Kho bạc Nhà nước xây dựng chương trình và đã tiến hành triển khai thí điểm các dịch vụ công điện tử trực tuyến tại 5 Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh và Cần Thơ.

Theo đó, việc kiểm soát chi cả vốn đầu tư và vốn hành chính sự nghiệp đã được thực hiện qua mạng điện tử, không phải hồ sơ thanh toán bằng giấy như trước đây.

Trên cơ sở kết quả thí điểm tại 5 tỉnh, thành phố, cuối năm 2016, Bộ Tài chính sẽ tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm để mở rộng ra các tỉnh, thành phố khác trong năm 2017 và tiến tới sẽ triển khai diện rộng dịch vụ công điện tử trên toàn quốc từ năm 2018, theo đó các đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của dịch vụ công thì có quyền tham gia dịch vụ công (đơn vị có thể gửi yêu cầu thanh toán chi đầu tư và chi thường xuyên theo mẫu trên dịch vụ công ký số gửi Kho bạc Nhà nước mà không phải đến Kho bạc Nhà nước).

Chinhphu.vn