(Chinhphu.vn) - Tổng cục Hải quan vừa có văn bản yêu cầu các Cục Hải quan thực hiện việc thông quan hàng hóa theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Văn bản 13611/BTC-TCHQ ngày 26/9/2014, nhằm tạo điều kiện và giảm thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.

Trước đó, để giảm thời gian thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp, nâng cao công tác thu ngân sách Nhà nước (NSNN), trong thời gian hoàn thiện hệ thống kết nối, trao đổi, truyền nhận thông tin giữa Tổng cục Hải quan - Kho bạc Nhà nước - Ngân hàng thương mại đã phối hợp thu, đáp ứng quy định tại Thông tư số 126/2013/TT-BTC ngày 28/8/2014 của Bộ Tài chính, ngày 26/9/2014, Bộ Tài chính đã có Văn bản số 13611/BTC-TCHQ chỉ đạo về vấn đề này.

Theo đó, thông tin thu nộp thuế vào Kho bạc Nhà nước phải được cập nhật trên hệ thống và truyền đến cơ quan Hải quan 15 phút/1 lần, sau thời gian này nếu người nộp thuế đã nộp tiền thuế vào Kho bạc Nhà nước nhưng dữ liệu chưa được gửi đến cổng thanh toán điện tử hải quan thì cơ quan Hải quan kiểm tra thông tin và thông quan hàng hóa trên cơ sở bản sao có xác nhận của doanh nghiệp chứng từ nộp thuế do người nộp thuế xuất trình.

Tuy nhiên, gần đây Tổng cục Hải quan vẫn nhận được phản ánh của doanh về những vướng mắc trong quá trình thông quan hàng hóa theo hướng dẫn tại Văn bản 13611/BTC-TCHQ nêu trên.

Đó là, một số đơn vị hải quan yêu cầu doanh nghiệp xuất trình bản chính giấy nộp tiền vào NSNN và nộp bản sao giấy nộp tiền trước khi thông quan hàng hóa hoặc khi số tiền nộp thuế của doanh nghiệp đã vào tài khoản của cơ quan Hải quan thì thực hiện thông quan hàng hóa.

Hiện nay, việc kết nối, trao đổi thông tin nộp thuế giữa Tổng cục Hải quan và các Ngân hàng thương mại phối hợp thu với cơ quan Hải quan đã đảm bảo thanh khoản nợ thuế, thông quan hàng hóa ngay sau khi doanh nghiệp nộp tiền vào NSNN qua các ngân hàng thương mại phối hợp thu.

Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp và giảm thủ tục hành chính trong quá trình thông quan hàng hóa, trong thời gian các ngân hàng thương mại và Kho bạc Nhà nước hoàn thiện hệ thống, Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Văn bản 13611/BTC-TCHQ.

Thanh Hà