(Chinhphu.vn) – Trong, quý I/2017, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đạt lợi nhuận trước thuế 2.075 tỷ đồng, tăng 9,2% so với cùng kỳ 2016 và đạt 27% kế hoạch năm 2017 với chất lượng tín dụng được kiểm soát theo mục tiêu.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của BIDV

Đây là thông tin được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của BIDV.

Ông Phan Đức Tú, Tổng Giám đốc BIDV cho biết, tính đến hết năm 2016, tổng tài sản BIDV đạt 1.006.404 tỷ đồng, tăng 18,3% so với 2015, chiếm 14% tổng tài sản toàn ngành ngân hàng; nguồn vốn huy động đạt 940.020 tỷ đồng, tăng 21,1% so với 2015; dư nợ tín dụng đạt 723.697 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 7.709 tỷ đồng, tăng 3,2% so với 2015.

Chất lượng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ; tỷ lệ nợ xấu luôn thấp hơn tỷ lệ nợ xấu tối đa do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Hoạt động kinh doanh của BIDV trong quý I/2017 ổn định, bám sát định hướng và lộ trình kế hoạch kinh doanh năm; tổng tài sản đến hết quý I/2017 đạt trên 1.025 nghìn tỷ đồng, tăng 1,8% so với đầu năm; dư nợ tín dụng tăng 4,85% so với đầu năm; huy động vốn tăng 3,15% so với đầu năm; lợi nhuận trước thuế đạt 2.075 tỷ, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 27% kế hoạch năm 2017 với chất lượng tín dụng được kiểm soát theo mục tiêu.

Về cơ cấu hoạt động, BIDV tiếp tục chuyển dịch tích cực với dư nợ bán lẻ tăng trưởng gần 32%, chiếm tỷ trọng 25% tổng dư nợ; huy động vốn bán lẻ tăng trưởng gần 23%, chiếm 55% tổng huy động vốn.

Phân khúc doanh nghiệp vừa và nhỏ đạt mức tăng khá với dư nợ tăng trưởng 34%, huy động vốn tăng trưởng 44% so với năm 2015.  Mạng lưới kênh phân phối và nền khách hàng không ngừng được mở rộng, nâng cao chất lượng dịch vụ, gia tăng sự tín nhiệm và hài lòng của khách hàng.

Về vấn đề nhân sự,  sau khi bầu tại đại hội đồng cổ đông và phiên họp thứ nhất Hội đồng Quản trị, ông Trần Anh Tuấn đảm nhiệm vị trí Ủy viên phụ trách Hội đồng Quản trị và ông Phan Đức Tú đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc.

Lãnh đạo BIDV cho biết, trọng tâm nhiệm vụ giai đoạn 2017-2022 tiếp tục phát triển nguồn nhân lực có chất lượng gắn với tái cơ cấu và hội nhập quốc tế; Củng cố, sắp xếp, nâng cao hiệu quả mạng lưới hoạt động; triển khai các dự án công nghệ thông tin (CNTT) cốt lõi; phát triển hoạt động bán lẻ; nâng cao hiệu quả hoạt động các hiện diện thương mại tại hải ngoại.

BIDV đã đề ra mục tiêu và các nhiệm vụ năm 2017 là huy động vốn tăng trưởng 16,5%; dư nợ tín dụng  tăng trưởng  ≤ 16%; lợi nhuận trước thuế 7.750 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu < 3%; tỷ lệ chi trả cổ tức ≥7% và không thấp hơn lãi suất tiết kiệm 12 tháng.

BIDV tiếp tục tập trung triển khai Đề án tăng cường năng lực tài chính toàn diện trong đó quyết tâm thực hiện các biện pháp tăng vốn điều lệ; xây dựng kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2017-2020 gắn với phương án tái cơ cấu BIDV giai đoạn 2. Cùng với đó, BIDV phấn đấu điều hành cân đối vốn đảm bảo hài hòa 3 mục tiêu “an toàn - hiệu quả - quy mô; tăng cường các nguồn thu và tiết kiệm chi phí để gia tăng thu nhập…

Huy Thắng