(Chinhphu.vn) - Theo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 11/9, 13,6 triệu cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần (CTCP) Dệt may Nam Định chính thức được giao dịch trên Upcom.
Được biết, Tổng công ty Cổ phần Dệt may Nam Định tiền thân là Nhà máy Sợi Nam Định, được thành lập năm 1889, tới năm 1954 được Nhà nước tiếp quản và đổi tên thành Nhà máy Liên hợp Dệt Nam Định. Nhà máy Dệt Nam Định được biết đến là biểu tượng của ngành dệt may Việt Nam cũng như tỉnh Nam Định. Thậm chí hình ảnh của nhà máy còn được in trên mặt sau của tờ tiền 2.000 đồng.
Doanh nghiệp này chính thức hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần từ năm 2007 với vốn điều lệ 136 tỷ đồng và ngành nghề kinh doanh chủ yếu bao gồm sản xuất, gia công, mua bán vải, sợi, sợi len, chỉ khâu, chăn, chăn bông, quần áo.

Dệt Nam định chính thức lên sàn Upcom.
Tổng CTCP Dệt may Nam Định là một thành viên của Tập đoàn Dệt may Việt Nam. Công ty có 7 công ty con là CTCP Dịch vụ Thương mại Dệt Nam Định, CTCP Dệt – Dệt may Nam Định, CTCP Chăn len Dệt may Nam Định, CTCP Sợi Thanh Châu Dệt may Nam Định, CTCP May IV Dệt may Nam Định, CTCP May 5 Dệt may Nam Định, CTCP Dệt khăn Dệt may Nam Định. Ngoài ra, công ty cũng có 2 công ty liên kết là CTCP May I Dệt Nam Định và CTCP Phát triển Đô thị Dệt may Nam Định.
Hoạt động kinh doanh chủ yếu của công ty là dệt, sản xuất các sản phẩm dệt may như sợi các loại, vải các loại, khăn mặt, khăn tắm, khăn ăn, quần áo các loại,… Thị trường tiêu thụ của công ty bao gồm hầu hết các tỉnh thành của Việt Nam và một số nước trên thế giới như Hoa Kỳ, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Cuba…

 Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất giai đoạn năm 2017 – 6 tháng đầu năm 2018.

(Đơn vị: tỷ đồng)

Chỉ tiêu

Năm 2017

6 tháng đu năm 2018

Tổng giá trị tài sản (Tỷ đồng)

1.293

1.228

Vốn chủ sở hữu (Tỷ đồng)

222

220

Doanh thu thuần (Tỷ đồng)

844

462

Lợi nhuận sau thuế (Tỷ đồng)

39

10

Giá trị sổ sách (đồng/CP)

15,326

15,079


(Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2017, BCTC quý II Tổng CTCP Dệt may Nam Định)

Ngoài các lĩnh vực hoạt động chính, hiện nay Tổng CTCP Dệt may Nam Định đang đầu tư vào dự án Khu đô thị Dệt may Nam Định, thiết lập nên trung tâm hành chính mới của thành phố Nam Định với khu trung tâm thương mại, dịch vụ, chung cư cao tầng. Chủ đầu tư của dự án này là CTCP Phát triển đô thị Dệt may Nam Định.
Mục tiêu và định hướng phát triển của công ty là vận hành an toàn và có hiệu quả; bảo toàn và phát triển nguồn vốn của các cổ đông; kiện toàn tổ chức, hoàn thiện các quy chế, quy định quản lý nội bộ của công ty phù hợp với điều kiện thực tế nhằm tạo khung pháp lý cho việc quản lý điều hành sản xuất kinh doanh chung của Công ty.
Trong thời gian tới, công ty chú trọng đổi mới các công tác quản trị như: Hoạch định kế hoạch, xây dựng chiến lược và lập kế hoạch hoạt động, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, lãnh đạo chỉ đạo các bộ phận, cá nhân có liên quan, kiểm soát quá trình thực hiện nhằm huy động mọi nguồn lực để đạt đc các mục tiêu đề ra, nâng cao vai trò quản trị điều hành, kết hợp hài hòa giữa quản lý khoa học và nghệ thuật trong quá trình quản trị.

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo của công ty hợp nhất:

Chỉ tiêu

Năm 2018

Vốn điều lệ (Tỷ đồng)

136

Doanh thu thuần (Tỷ đồng)

844

Lợi nhuận sau thuế (Tỷ đồng)

38

Cổ tức (%)

10


(Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 Tổng CTCP Dệt may Nam Định)

Huy Thắng