(Chinhphu.vn) - Năm 2017, mặc dù tăng trưởng điện khu vực miền Bắc tăng cao, thiên tai ảnh hưởng nặng nề đến hệ thống lưới điện song Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã nỗ lực hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ kế hoạch năm, chỉ số tiếp cận điện năng và các chỉ số dịch vụ điện được cải thiện rõ rệt.

Đây là những kết quả nổi bật trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) trong năm 2017.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh VGP Toàn Thắng

Tại Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch năm 2017, triển khai mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 của EVNNPC ngày 5/1, ông Hồ Mạnh Tuấn, Phó Tổng giám đốc EVN NPC nhấn mạnh, năm 2017, mặc dù tăng trưởng điện khu vực miền Bắc tăng cao cùng với ảnh của thiên tai bão lũ đã gây ảnh hưởng nặng nề cho hệ thống lưới điện nhưng toàn Tổng công ty đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, điện thương phẩm ước đạt 57,18 tỷ kWh, tăng trưởng 11,81% so với năm 2016 và đạt 100,11% kế hoạch điều chỉnh EVN giao. Trong đó, thành phần Công nghiệp xây dựng (CNXD) ước đạt 36,68 tỷ kWh, chiếm tỷ trọng 64,13% và tăng trưởng 14,7%. Thành phần Quản lý tiêu dùng (QLTD) ước đạt 16,94 tỷ kWh, chiếm tỷ trọng 29,62% và tăng trưởng 5,54% so với năm 2016.

Giá bán điện bình quân ước đạt 1.570,80 đồng/kWh, giảm 0,3 đồng/kWh so với cùng kỳ 2016 và cao hơn kế hoạch điều chỉnh EVN giao 0,8 đ/kWh. Nguyên nhân giảm giá bán bình quân là do thành phần phụ tải CNXD có giá bình quân thấp nhưng lại tăng trưởng ở mức cao (14,7%); trong khi đó thành phần QLTD có giá bình quân cao nhưng lại tăng trưởng ở mức thấp (5,54%), thấp nhất trong giai đoạn 2010-2017.

Năm 2017, doanh thu của EVNNPC ước đạt 89.849,76 tỷ đồng, tăng 11,82% so với 2016 và đạt 100,19% kế hoạch EVN giao.

Tổn thất điện năng trong năm 2017 ước thực hiện đạt 5,77%, thấp hơn 0,18% so với kế hoạch EVN giao đầu năm (5,95%) và giảm 0,32% so với năm 2016.

Đáng chú ý, năm 2017, toàn Tổng công ty đã tiếp nhận và giải quyết cấp điện mới cho 426.513 khách hàng, chỉ số tiếp cận điện năng đạt 5,25 ngày/7 ngày, giảm 1,75 ngày so với quy định.

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng năm 2017 do tư vấn độc lập thực hiện tại 27 Công ty Điện lực trực thuộc, điểm bình quân của Tổng công ty đạt 7,86 điểm, cao hơn 0,1 điểm so với chỉ tiêu EVN giao.

Trong công tác quản lý kỹ thuật, điều hành lưới điện, đã phấn đấu thực hiện hoàn thành vượt mức chỉ tiêu tối ưu hóa về độ tin cậy cung cấp điện, giảm 5% so với chỉ tiêu giao của EVN. Số vụ sự cố lưới điện 110kV là 315 vụ, giảm 41 vụ so với năm 2016 và hoàn thành chỉ tiêu suất sự cố EVN giao năm 2017.

Về công tác đầu tư xây dựng trong năm 2017 EVNNPC đã đầu tư 14.993,4 tỷ đồng, gấp 1,13 lần so với khối lượng thực hiện trong năm 2016. Tính đến 31/12/2017 đã khởi công 74 dự án 110kV, hoàn thành đóng điện 87 dự án 110kV với năng lực tăng thêm khoảng 2.238 MVA và 492,5 km đường dây 110kV. Các dự án vay vốn nước ngoài được triển khai bám sát tiến độ, đã và tiếp tục đóng góp quan trọng trong việc nâng cao năng lực hệ thống điện. 

Bước vào năm 2018, Tổng công ty cũng đề ra một số chỉ tiêu chính nhằm thực hiện mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như: điện thương phẩm phấn đấu đạt 63,9 tỷ kWh, tăng trưởng 11,75%; tổn thất điện năng:  5,68% giảm 0,06 % so với thực hiện năm 2017; năng suất lao động theo sản lượng điện thương phẩm ≥ 2,58 triệu kWh/lao động; năng suất lao động theo khách hàng sử dụng điện ≥ 416 khách hàng/lao động...

                                                                                                                                              Toàn Thắng