(Chinhphu.vn) - Phấn đấu lợi nhuận 250 tỷ đồng trong năm 2017 và niêm yết cổ phiếu trên sàn Upcom trong quý II/2017 là mục tiêu mà các cổ đông của Kienlongbank đã đặt ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

Trong năm 2016, đa số các chỉ tiêu kinh doanh của Kienlongbank đều tăng trưởng ổn định, hoàn thành kế hoạch đề ra như: Tổng tài sản đạt 30.451 tỷ đồng, tăng 20,26%; tổng huy động vốn đạt 26.367 tỷ đồng, tăng 24,06%; dư nợ tín dụng đạt 19.766 tỷ đồng, tăng 21,88%; giảm tỷ lệ nợ xấu từ mức 1,13% xuống 1,06%; thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng hơn 3 lần so với năm 2015; lợi nhuận trước thuế đạt 151,63 tỷ đồng; mạng lưới hoạt động được mở rộng lên 117 đơn vị, tăng 14 đơn vị, đạt 100% kế hoạch.

Bên cạnh đó, trong tiến trình hiện đại hóa ngành ngân hàng, trong năm 2016, Kienlongbank đã chính thức phát hành thẻ tín dụng quốc tế Kienlongbank Visa, gia nhập mạng lưới thanh toán toàn cầu của tổ chức thẻ quốc tế Visa và hoàn tất đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán để chuẩn bị đưa cổ phiếu Kienlongbank giao dịch trên sàn UPCOM trong quý II/2017.

Theo ông Võ Quốc Thắng, Chủ tịch HĐQT Kienlongbank, nhằm bổ sung nguồn vốn tự có, nâng cao năng lực tài chính, tuân thủ các giới hạn về an toàn vốn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và đáp ứng nhu cầu phát triển giai đoạn 2016-2020, đồng thời dự kiến quý II/2017, cổ phiếu Kienlongbank sẽ giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCOM nên việc giữ lại cổ tức sẽ làm tăng giá trị sổ sách cổ phần của Kienlongbank. Xét về đầu tư lâu dài sẽ đem lại lợi ích cao hơn cho cổ đông, chính vì vậy, trong năm 2016 Kienlongbank sẽ không chia cổ tức.

Tình hình tài chính của Kienlongbank đã được cải thiện đáng kể về mặt chất lượng và tính bền vững, khả năng cạnh tranh được nâng lên rõ rệt, quy mô hoạt động ngày càng mở rộng, thương hiệu Kienlongbank ngày càng được nhiều người biết đến, tạo sự gắn kết lâu dài với khách hàng. Số lượng khách hàng của Kienlongbank đã tăng liên tục trong vòng 3 năm trở lại đây, từ 162.100 khách hàng lên 385.600 khách hàng giao dịch thường xuyên.

Để có được kết quả đó, năm 2016, Kienlongbank đã xét miễn, giảm lãi hơn 1.100 trường hợp khách hàng gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh với số tiền gần 220 tỷ đồng, giảm lãi suất cho vay để tăng sức cạnh tranh, chia sẻ khó khăn với khách hàng, trích lập các khoản dự phòng để tích lũy nguồn lực xử lý rủi ro tăng 85,3 tỷ đồng so với năm 2015, mở rộng thêm 14 đơn vị mới.

Để đạt được các mục tiêu kinh doanh đề ra, trong năm 2017 ngân hàng sẽ tập trung duy trì, phát triển các phân khúc khách hàng truyền thống và có nhiều lợi thế như lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp vừa và nhỏ, bà con nông dân, tiểu thương, sản xuất-kinh doanh nhỏ lẻ.

Qua đó, Đại hội đồng cổ đông cũng đã thống nhất với các chỉ tiêu trong năm nay như nâng tổng tài sản là 36.500 tỷ đồng, tổng vốn huy động 32.500 tỷ đồng, dư nợ cho vay 24.700 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 250 tỷ đồng, dự kiến chia cổ tức 8%.

Minh Thi