(Chinhphu.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập (26/4/1957-26/4/2017) Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng đã có một số nhận định, đánh giá về BIDV, trong đó nhấn mạnh đến các nhiệm vụ cốt lõi trong thời gian tới mà BIDV cần làm để vươn lên thành ngân hàng hàng đầu.

Khẳng định vị thế hàng đầu

Theo Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng, là một trong số các ngân hàng được thành lập sớm nhất ở Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu khôi phục và phát triển kinh tế sau chiến tranh, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, chi viện cho miền Nam, trong 60 năm qua, BIDV luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước giao.

Trước tiên, BIDV luôn thể hiện vai trò là một trong những ngân hàng đi đầu, triển khai kịp thời chủ trương chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước cũng như thực thi tích cực chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) trong từng giai đoạn. Trước năm 1990, BIDV đã đảm nhiệm xuất sắc chức năng cấp phát và quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản của Nhà nước, huy động vốn tín dụng đầu tư cho các công trình, dự án trọng điểm theo kế hoạch hàng năm của Nhà nước. Sau năm 1990, BIDV trở thành một ngân hàng thương mại hoạt động theo cơ chế thị trường, song vẫn phát huy vai trò trách nhiệm của ngân hàng thương mại (NHTM) Nhà nước, tạo hiệu ứng tích cực cho các tổ chức tín dụng khác đồng thuận hưởng ứng các chính sách hỗ trợ nền kinh tế, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng.

BIDV đã chủ động tập trung giải quyết các yếu kém nội tại, triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu, bảo đảm thực hiện tốt vai trò trụ cột cùng các NHTM có vốn Nhà nước khác trong việc duy trì sự ổn định của hệ thống, dẫn dắt thị trường theo mục tiêu, định hướng quản lý, điều tiết của Nhà nước. Bên cạnh đó, BIDV cũng tích cực tham gia hỗ trợ tái cơ cấu các ngân hàng yếu kém, góp phần duy trì ổn định, lành mạnh và phát triển bền vững hệ thống ngân hàng.

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, BIDV đã chủ động tiên phong trong hoạt động kinh tế đối ngoại.

BIDV cũng đang đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hiệp hội các nhà đầu tư sang Campuchia, Myanmar, Lào, đóng góp không nhỏ vào việc dẫn dắt, mở đường cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư Việt Nam tham gia vào các thị trường này. Hiện nay, BIDV đã thiết lập quan hệ đại lý với gần 2.000 ngân hàng, chi nhánh ngân hàng tại hơn 122 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong năm 2016, BIDV cũng là ngân hàng Việt Nam đầu tiên được mở chi nhánh tại Myanmar.

Ngân hàng cũng tích cực đẩy mạnh công tác hỗ trợ an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo thông qua nhiều dự án, chương trình an sinh xã hội tổng thể và dài hạn trên khắp cả nước, trong đó BIDV luôn trong nhóm dẫn đầu, dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác an sinh xã hội, góp phần cùng với Chính phủ và nhân dân thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về Giảm nghèo bền vững và Xây dựng nông thôn mới.

Tập trung vào nhiệm vụ cốt lõi

Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng nhấn mạnh, trong thời gian tới, kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục có những thuận lợi nhưng cũng còn không ít khó khăn, bản thân BIDV cũng còn nhiều nhiệm vụ trước mắt phải tập trung xử lý như: Tiếp tục tái cơ cấu giai đoạn 2; nâng cao chất lượng tín dụng, xử lý và ngăn chặn nợ xấu; nâng cao năng lực tài chính, tăng cường chất lượng quản trị hệ thống theo hướng hiện đại…

Vì vậy, trước tiên, BIDV cần thực hiện tái cơ cấu phù hợp với chủ trương của Đảng, cơ chế và chính sách của Nhà nước, đổi mới và hiện đại hóa quản trị, điều hành phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế, nâng cao năng lực tài chính, bảo đảm các hệ số an toàn kinh doanh theo quy định của pháp luật, mở rộng quy mô đi đôi với đảm bảo an toàn khả năng kiểm soát chất lượng dịch vụ.

Thứ hai, cần dành nguồn lực thích hợp để đầu tư phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao, xây dựng và đào tạo lực lượng chuyên gia về các loại hình dịch vụ; tiếp tục đầu tư chiều sâu đổi mới công nghệ, hiện đại hóa hệ thống corebanking. Đây là những yếu tố có ý nghĩa quyết định, đảm bảo cho BIDV tái cơ cấu thành công, tăng khả năng cạnh tranh và mở rộng thị trường ra khu vực và thế giới.

Thứ ba, với vai trò là NHTM Nhà nước có năng lực tài chính và khả năng cạnh tranh cao, BIDV tiếp tục đóng vai trò nòng cốt trên thị trường tài chính - tiền tệ và cung ứng các dịch vụ ngân hàng có chất lượng cao cho nền kinh tế.

Thứ tư, huy động sức mạnh tổng hợp của tổ chức Đảng, đoàn thể và toàn thể cán bộ công nhân viên trong hệ thống BIDV để đóng góp nhiều hơn nữa cho an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo và nâng cao trách nhiệm cộng đồng.

Trong thời gian tới, NHNN sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ thận trọng, linh hoạt, đồng thời bảo đảm tính ổn định và minh bạch về mặt chính sách nhằm tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động của hệ thống ngân hàng nói chung và BIDV nói riêng. Đồng thời, NHNN khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi tối đa để các NHTM thực hiện thành công đề án tái cơ cấu trong giai đoạn tiếp theo, tham gia cơ cấu lại các tổ chức tín dụng khác.

Huy Thắng