(Chinhphu.vn) - Cục Đăng kiểm Việt Nam ước số lượng phương tiện tăng trưởng trong năm 2016 so với năm 2015 là 10% (thấp hơn mức tăng trưởng của năm 2015 do nhu cầu bão hòa một phần) vì thế số tiền thu được từ việc thu phí sử dụng đường bộ cũng sẽ tăng tương đương.
Theo số liệu thống kê của Cục Đăng kiểm Việt Nam, tổng số phí sử dụng đường bộ với tổng số thu phí trong 6 tháng đầu năm 2015 đạt hơn 2.784 tỷ đồng. Ước cả năm 2015 sẽ thu được 5.567 tỉ đồng, đạt 115% so với kế hoạch của Hội đồng Quỹ đã giao cho Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Dự kiến về kế hoạch thu phí bảo trì đường bộ năm 2016, số lượng phương tiện sẽ tăng 11%. Nguyên nhân là do việc kiểm soát chặt tải trọng phương tiện làm nhu cầu sản xuất và nhập khẩu phương tiện (chủ yếu là xe tải) đã tăng mạnh, ước tăng 13,7% so với năm trước.

Tuy nhiên, dự kiến tăng trưởng kinh tế trong năm tới, Cục Đăng kiểm Việt Nam ước số lượng phương tiện tăng trưởng trong năm 2016 so với năm 2015 là 10% (thấp hơn mức tăng trưởng của năm 2015 do nhu cầu bão hòa một phần).

Vì thế, Cục Đăng kiểm Việt Nam dự kiến số thu phí sử dụng đường bộ trong năm 2016 sẽ tăng khoảng 10% so với năm 2015 với tổng số thu phí đạt tới con số hơn 6.124 tỉ đồng, trong đó, trích lại cho các đơn vị thu phí là hơn 61,2 tỉ đồng. Tổng số phải nộp về Văn phòng Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương là 6.062 tỉ đồng.

Cục Đăng kiểm Việt Nam thừa nhận, số lượng các trung tâm đăng kiểm mới thành lập trong năm 2015 tăng mạnh gây khó khăn trong việc quản lý, kiểm soát việc thu nộp phí sử dụng đường bộ do bản thân các trung tâm này mời, chưa có kinh nghiệm và chưa nắm vững các quy định.

Mặt khác, các ngân hàng không muốn thực hiện việc thu hộ cho các trung tâm mới nên các trung tâm thường phải tự mang tiền đến ngân hàng nộp, dễ phát sinh rủi ro.

Việc thu phí sử dụng đường bộ tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên cả nước đều thông qua hệ thống ngân hàng thương mại thu hộ miễn phí. Cụ thể, ngân hàng BIDV thu các đơn vị đăng kiểm khu vực phía Bắc (từ Đà Nẵng đổ ra) và ngân hàng Vietinbank thu hộ các đơn vị đăng kiểm từ phía Nam (từ Quy Nhơn trở vào). Tuy nhiên, thời gian gần đây, cả 2 ngân hàng đều không nhiệt tình đối với việc thu phí và đề nghị đăng kiểm phải trả phí cho dịch vụ thu hộ.

Phan Trang