(Chinhphu.vn) – Ông Trần Quang Khải làm việc tại Công ty CP Tư vấn Xây dựng-Giao thông-Thủy lợi Lâm Đồng từ tháng 3/2013. Tháng 2/2017, ông làm đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động. Sau khi bàn giao công việc, Công ty yêu cầu ông hoàn trả 22% số tiền BHXH hàng tháng Công ty trích đóng cho ông với lý do, ông làm việc tại Công ty chưa đủ 5 năm.

Ông Khải đề nghị cơ quan chức năng giải đáp, yêu cầu của Công ty ông có đúng quy định không?

Về vấn đề này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng trả lời như sau:

Căn cứ Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 của Quốc hội; Căn cứ Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 9/9/2015 của BHXH Việt Nam ban hành quy định về quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT thì đối tượng áp dụng, mức đóng và trách nhiệm đóng các khoản BHXH của người lao động và người sử dụng lao động được thực hiện như sau:

Loại bảo hiểm Người sử dụng lao động đóng Người lao động đóng
 
Tổng cộng từng loại bảo hiểm
BHXH 18% 8%
 
26%
BHYT 3%  1,5% 4,5%
BHTN 1% 1%
 
2%
Tổng cộng các loại bảo hiểm 22%  10,5% 32,5%

Theo đơn thư của ông Trần Quang Khải thì thời gian làm việc của ông tại Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng – Giao thông – Thủy lợi Lâm Đồng bắt đầu từ tháng 3/2013 đến tháng 2/2017. Do đó, ông thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 2 Luật BHXH năm 2014 và Điểm 1.1, Khoản 1, Điều 4, Mục 1, Chương II Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 9/9/2015 của BHXH Việt Nam cho nên Công ty có trách nhiệm phải đóng các khoản BHXH, BHTN, BHYT dựa trên tiền lương ghi trong hợp đồng lao động đúng tỷ lệ theo quy định nói trên.

Việc Công ty yêu cầu ông Khải hoàn trả lại số tiền BHXH (22%) Công ty đã đóng cho ông trong quá trình làm việc tại đơn vị là trái với quy định của pháp luật.

Chinhphu.vn

Từ khóa: BHXH , hoàn trả , mức đóng , bảo hiểm , tiền lương