(Chinhphu.vn) - Các cơ quan chức năng cần nhanh chóng chuẩn hóa tên gọi của những mặt hàng sữa bột cho trẻ em dưới 6 tuổi, nếu không sẽ rất khó thực hiện các khâu quản lý tiếp sau, nhất là công tác quản lý giá, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính).

Hiện nay, Bộ Y tế đã ban hành quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa, sản phẩm dinh dưỡng.

Trên cơ sở tiêu chuẩn này, nhiều sản phẩm trước đây được ghi là sữa và đăng ký giá tại Bộ Tài chính, Sở Tài chính đã được doanh nghiệp thay đổi tên gọi và đăng ký với tên gọi mới như: thức ăn công thức, thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng, sản phẩm dinh dưỡng...

Theo quy định của Luật Giá, các sản phẩm là thức ăn công thức, thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng, sản phẩm dinh dưỡng... không thuộc danh mục mặt hàng bình ổn giá nên các doanh nghiệp không có nghĩa vụ phải đăng ký giá, gây khó khăn cho công tác quản lý giá và các công ty có thể lách luật tăng giá sữa.  

Ông Nguyễn Anh Tuấn kiến nghị cần chuẩn hóa tên gọi của những mặt hàng mà trước chúng ta gọi là sữa bột cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Căn cứ vào tình hình thực tế, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng nghiên cứu, đánh giá tổng thể, chi tiết các mặt hàng thiết yếu có ảnh hưởng trực tiếp đến người tiêu dùng để xem xét và có thể đề xuất, kiến nghị bổ sung, sửa đổi đưa mặt hàng này vào danh mục mặt hàng bình ổn giá.

Ngoài ra, nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực thi pháp luật trong lĩnh vực giá đối với mặt hàng sữa trong tình hình hiện nay, Bộ Tài chính đã có công văn gửi Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn tạm thời về việc đăng ký giá, kê khai giá.

Sở Tài chính phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng có liên quan trên địa bàn tăng cường kiểm tra các tổ chức, cá nhân kinh doanh sữa đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về niêm yết giá.

Huy Thắng