(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước đề nghị các ngân hàng thương mại thực hiện cho vay hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

 Ảnh minh họa

Quyết định 68/2013/QĐ-TTg là chủ trương lớn của Chính phủ nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp đầu tư mua sắm máy móc thiết bị nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp, góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Năm 2014, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 13/2014/TT-NHNN hướng dẫn các ngân hàng thương mại thực hiện việc cho vay theo Quyết định 68/2013/QĐ-TTg.

Để đẩy nhanh tốc độ giải ngân đối với chương trình, Ngân hàng Nhà nước đề nghị các ngân hàng thương mại xác định đây là chương trình tín dụng của Chính phủ có ý nghĩa chính trị hết sức quan trọng phục vụ cho việc cơ giới hóa, giảm tổn thất và nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp. Các ngân hàng thương mại quán triệt sâu sắc và hướng dẫn triển khai cho vay hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp theo Quyết định 68/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong toàn hệ thống.

Các ngân hàng thương mại chỉ đạo các chi nhánh, phòng giao dịch nghiêm túc triển khai cho vay hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp theo Quyết định 68/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành. Các chi nhánh, phòng giao dịch phải niêm yết công khai đối tượng, quy trình, thủ tục vay vốn để khách hàng biết và tiếp cận vốn vay.

Ngoài ra, tăng cường công tác thông tin, truyền thông về chính sách cho vay hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp để người dân, doanh nghiệp nắm bắt được chủ trương, chính sách của Chính phủ để tích cực tham gia.

Trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc, các ngân hàng thương mại báo cáo Ngân hàng Nhà nước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính để có giải pháp xử lý kịp thời.

Lam Ngọc