(Chinhphu.vn) - Ngày 26/10, Bộ NN&PTNT đã có Báo cáo Sơ kết tình hình sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp giai đoạn 2015-2017.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại văn bản số 10722/VPCP-ĐMDN ngày 10/10/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc sơ kết tình hình sắp xếp sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp giai đoạn 2015-2017 theo Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị (Nghị quyết số 30-NQ/TW) và Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ (Nghị định 118/2014/NĐ-CP), ngày 26/10, Bộ NN&PTNT đã có báo cáo sơ kết tình hình.

Báo cáo này (toàn văn báo cáo) được sử dụng tại Hội nghị Sơ kết tình hình sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp giai đoạn 2015-2017 (ngày 28/10/2017), được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (tại địa chỉ http://www.chinhphu.vn) và Cổng Thông tin điện tử của Bộ NN&PTNT (tại địa chỉ: https://www.mard.gov.vn).

Từ khóa: Chính phủ , Phó Thủ tướng , Vương Đình Huệ , công ty , nông lâm nghiệp , Bộ Chính trị , Bộ Ngông nghiệp