(Chinhphu.vn) - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh vừa tổ chức Lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện đã trao quyết định bổ nhiệm PGS.TS Hoàng Anh giữ chức Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo.

Đồng thời trao quyết định bổ nhiệm các đồng chí: TS Phạm Minh Anh, TS Đậu Tuấn Nam, TS Nguyễn Văn Lượng và TS Phạm Thị Túy giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo, thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm là 5 năm.

Theo tinh thần Quyết định số 145-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Vụ Quản lý đào tạo được cơ cấu lại trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị đào tạo cũ gồm: Vụ Quản lý đào tạo, Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo, Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng chúc mừng PGS.TS Hoàng Anh và 4 đồng chí Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo được bổ nhiệm chức vụ mới và nhấn mạnh, đây là bước quan trọng trong quá trình sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương VI và Nghị quyết của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng mong muốn, trên cương vị công tác mới, các đồng chí lãnh đạo Vụ Quản lý đào tạo sẽ trở thành hạt nhân đoàn kết, quy tụ, gắn bó tập thể đơn vị cùng nhau hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện.

Từ khóa: Bộ Chính trị , Bí thư , Nguyễn Xuân Thắng , Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh , quyết định , bổ nhiệm