"Tập trung cải cách hành chính,
tạo mọi thuận lợi cho
người dân và doanh nghiệp"

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

Trang chủ » Kết quả tìm kiếm
Từ khóa
Tìm kiếm trong
Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày đến

Xây dựng thị trường khí tự do sau năm 2020

18:43, 10/03/2015

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về Mô hình phát triển ngành Công nghiệp khí và cơ chế giá bán khí theo thị trường.

Một năm sau Thông điệp của Thủ tướng

10:00, 09/02/2015

Những tiền đề cho sự phát triển tốt hơn trong năm 2015 và những năm tiếp theo đã được tạo dựng trong năm 2014, “một năm Việt Nam vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, thu được những...

Thông báo số 21/TB-VPCP của VPCP: Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại Hội nghị công tác thuế, hải quan

06:51, 29/01/2015

Công văn số 402/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Phiên họp lần thứ 4 Hội đồng quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh

17:27, 08/10/2014

Kịp thời tháo gỡ những khâu tắc nghẽn nhất

16:22, 09/10/2014

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao VPCP chủ động đề xuất Thủ tướng làm việc với các Bộ, ngành và địa phương về các lĩnh vực, các khâu tắc nghẽn nhất…

Thông báo số 370/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập, tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp và thủ tục đầu tư

17:55, 18/09/2014

Công văn số 7250/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ : V/v bổ sung các giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

17:53, 17/09/2014

Công văn số 6839/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ

18:24, 06/09/2014

Công văn số 6482/VPCP-KTTH của VPCP: Về việc trình Nghị định hỗ trợ doanh nghiệp, cắt giảm số giờ làm TTHC trong lĩnh vực thuế

16:33, 22/08/2014

Công văn số 6573/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ : V/v kiến nghị của các Hiệp hội về khó khăn của các doanh nghiệp ngành thép

19:17, 27/08/2014