(Chinhphu.vn) - Tổng cục Hải quan đã xây dựng, triển khai mô hình quản lý nguồn nhân lực dựa trên từng vị trí việc làm, với chuỗi các hoạt động về xây dựng hệ thống vị trí việc làm bằng mô tả công việc, khung năng lực, quản lý biên chế, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp và thực hiện các hoạt động nhân sự khác dựa trên năng lực, cũng như vị trí việc làm. Trong đó, Tổng cục Hải quan quan tâm đến hoạt động đánh giá năng lực, coi đây là hoạt động then chốt.

Tổng cục Hải quan quan tâm đến hoạt động đánh giá năng lực CBCC, coi đây là hoạt động then chốt.

Trong 2 năm 2018 và 2019, Tổng cục Hải quan đã tổ chức đánh giá năng lực đối với hơn 4.000 công chức nghiệp vụ thuộc 43 đơn vị vụ, cục thuộc Tổng cục Hải quan và các cục hải quan tỉnh, thành phố 8 lĩnh vực nghiệp vụ chính của ngành, gồm: Giám sát quản lý, thuế xuất nhập khẩu, chống buôn lậu, kiểm tra sau thông quan, quản lý rủi ro, xử lý vi phạm, thanh tra, kiểm định. Đến hết ngày 26/12/2019, đã có 34 đơn vị triển khai đánh giá năng lực công chức.

Kết quả đánh giá năng lực đã phân công chức thành 3 cấp độ 1, 2, 3, từ đó nâng cao chất lượng hiệu quả đối với công chức tham gia hoạt động đánh giá nghiệp vụ.

Được biết, ngành Hải quan cũng vận dụng kết quả đánh giá năng lực trong công tác cán bộ như điều động, luân chuyển, bố trí, sắp xếp, quản lý biên chế.

Đánh giá năng lực công chức cũng đem lại lợi ích to lớn cho hoạt động tổ chức cán bộ của ngành Hải quan, qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động nghiệp vụ hải quan.

QH