(Chinhphu.vn) - Ngày 5/8, Kho bạc Nhà nước Việt Nam phối hợp với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đồng chủ trì tổ chức Hội thảo định hướng Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030.
Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh:VGP/Huy Thắng.

Báo cáo của Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, hiện nay, thời gian giao dịch nộp ngân sách giảm từ 30 phút/giao dịch xuống còn 5 phút/giao dịch, thu ngân sách không dùng tiền mặt chiếm trên 98% tổng số thu.

Bên cạnh đó, KBNN cũng thực hiện kiểm soát cam kết chi qua kho bạc, góp phần nâng cao kỷ cương kỷ luật tài chính và ngăn chặn nợ đọng trong thanh toán. Xây dựng và hoàn thiện cơ chế, quy trình kiểm soát chi ngân sách qua kho bạc theo hướng đơn giản hóa và rút ngắn thời gian kiểm soát chi từ 7 ngày xuống còn 1-3 ngày đối với chi đầu tư xây dựng cơ bản. Đồng thời, từng bước chuyển từ kiểm soát trước, thanh toán sau sang thanh toán trước, kiểm soát sau. Bước đầu xây dựng ngưỡng để thực hiện kiểm soát chi theo rủi ro đối với chi thường xuyên, qua đó, giảm 70% số món chi, nhưng kiểm soát được tới 99% tổng số chi thường xuyên…

Công tác quản lý ngân quỹ đổi mới theo hướng an toàn, hiệu quả; hoàn thành việc xây dựng hệ thống tài khoản thanh toán tập trung của KBNN tại ngân hàng và tập trung số dư ngân quỹ nhà nước về Ngân hàng Nhà nước; phát triển các công cụ để quản lý ngân quỹ nhà nước.

KBNN cũng cải cách công tác phát hành, thanh toán trái phiếu Chính phủ theo hướng công khai, minh bạch và theo nguyên tắc thị trường. Qua đó, kéo dài kỳ hạn bình quân danh mục nợ trái phiếu Chính phủ, cụ thể kỳ hạn bình quân danh mục nợ từ 1,84 năm vào năm 2011 lên đến 6,8 năm. Lãi suất trái phiếu Chính phủ được điều hành theo hướng bám sát diễn biến thị trường và giảm dần qua các năm: năm 2011 là 12%, năm 2018 là 4,71%, tiết kiệm chi phí trả lãi cho ngân sách. Đồng thời, thay đổi cơ cấu nhà đầu tư giảm sự phụ thuộc vào ngân hàng thương mại, tỷ lệ nắm giữ trái phiếu Chính phủ của ngân hàng thương mại từ 80,4% vào năm 2015 xuống còn 47,9% năm 2018.

Ông Tạ Anh Tuấn, Tổng Giám đốc KBNN cho biết, đối với giai đoạn 2021 – 2030, dự thảo Chiến lược phát triển đặt ra mục tiêu tổng quát là xây dựng hệ thống kho bạc tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả với 3 trụ cột chính gồm: Tổ chức bộ máy theo mô hình kho bạc khu vực; nghiên cứu mô hình kho bạc hai cấp; nâng cao chất lượng dịch vụ kho bạc góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ, hướng tới hình thành kho bạc số.

Dưới góc độ quốc tế, ông Sandeep Saxena – chuyên gia cao cấp, Vụ Các vấn đề tài khóa của IMF cho rằng, KBNN đã đạt được những thành quả bước đầu trong việc phát triển những năng lực cốt lõi và xây dựng một nền tảng vững mạnh cho những đổi mới tiếp theo.

Mục tiêu đến năm 2030, KBNN sẽ trở thành một Kho bạc điện tử hoàn thiện trên mọi phương diện và cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng như: Các báo cáo phân tích định kỳ về chấp hành ngân sách, cổng dữ liệu mở; các báo cáo ngân sách thường kỳ phục vụ công chúng.  KBNN cũng hướng tới mục tiêu cung cấp một loạt dịch vụ tư vấn quản lý tài chính công cho các cơ quan, đơn vị khác thuộc Chính phủ.

Theo các chuyên gia quốc tế, việc quản lý Quỹ Ngân sách Nhà nước đã đạt được nhiều tiến bộ. Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc được triển khai và sử dụng cho việc kiểm soát và báo cáo Quỹ Ngân sách Nhà nước, với kiến trúc chắc chắn và năng lực thực hiện mạnh. Hiện nay, có khoảng 30.000 đơn vị sử dụng ngân sách được kết nối với hệ thống này thông qua cổng dịch vụ công.
Nhiều giao diện được kết nối với hệ thống ngân hàng, vì vậy có đến 94% chi ngân sách được thanh toán trực tiếp vào tài khoản ngân hàng, 98% thu ngân sách qua phương thức điện tử.

Anh Minh