(Chinhphu.vn) - Bộ GTVT cho rằng, việc Công ty Uber BV ủy quyền cho Công ty TNHH Uber Việt Nam tham gia Đề án thí điểm ứng dụng KHCN hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng (Đề án) sẽ không bảo đảm ràng buộc trách nhiệm của Công ty Uber BV trong việc thực hiện Đề án này.

Ngày 22/11/2016, Bộ GTVT nhận được Đề án của Công ty TNHH Uber Việt Nam. Sau khi xem xét tất cả các yếu tố liên quan, Bộ đã có công văn trả lời chính thức về việc này.

Công văn của Bộ GTVT nêu rõ, việc ủy quyền của Công ty Uber BV cho Công ty TNHH Uber Việt Nam tham gia Đề án và thực hiện các nghĩa vụ trong quyết định số 24 là chưa phù hợp và không bảo đảm ràng buộc trách nhiệm của Công ty Uber BV trong việc thực hiện Đề án.

Ngoài ra, ngành nghề kinh doanh đăng ký trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty TNHH Uber Việt Nam chỉ bao gồm “hoạt động tư vấn quản lý” và “nghiên cứu thị trường, thăm dò dư luận”, không liên quan đến hoạt động được ủy quyền. Vì vậy, Công ty TNHH Uber Việt Nam cần thực hiện đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh theo đúng lĩnh vực hoạt động, đồng thời là bên trực tiếp xây dựng, ký kết và chịu trách nhiệm đối với thỏa thuận hợp tác kinh doanh, với đơn vị kinh doanh vận tải và hợp đồng cung cấp dịch vụ kết nối với hành khách tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, Bộ GTVT cho rằng Đề án này chưa mô tả chi tiết nội dung và quy trình giao kết hợp đồng vận tải qua ứng dụng Uber (hợp đồng điện tử), trong khi đó việc sử dụng hợp đồng điện tử là bản chất của việc thí điểm ứng dụng KHCN hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách.

Về việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, Bộ GTVT cho rằng Đề án chưa làm rõ được quyền và trách nhiệm của đơn vị cung cấp dịch vụ đối với hành khách, cũng như chưa có quy chế phối hợp, giải quyết các khiếu nại của hành khách.

Ngoài ra, việc Công ty Uber BV ủy quyền cho Công ty TNHH Uber Việt Nam thực hiện các quyền, nghĩa vụ phát sinh tại Việt Nam sẽ không ràng buộc, xử lý được trách nhiệm của Công ty Uber BV khi có vấn đề tranh chấp, khiếu nại của khách hàng.

Đại diện Bộ GTVT cho rằng, ứng dụng Uber có tính năng hoạt động tương tự “ứng dụng sàn giao dịch thương mại điện tử”, vì vậy cần được thực hiện các thủ tục đăng ký “ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử” với Bộ Công Thương.

Công văn của Bộ GTVT còn yêu cầu Công ty TNHH Uber Việt Nam khi chưa hoàn thiện các nội dung của Đề án để bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam thì không cung cấp, phối hợp với các chủ phương tiện, đơn vị vận tải để thực hiện kinh doanh vận tải.

Đây là lần thứ 2 Bộ GTVT “bác” đề án của Uber.

Trước đó, vào cuối năm 2015, Bộ GTVT đã trả lại đề án thí điểm gọi xe theo hợp đồng điện tử của Uber do đơn vị này chưa đáp ứng nhiều điều kiện theo pháp luật Việt Nam.

Uber muốn công ty mẹ tại Hà Lan (Công ty Uber BV) trực tiếp ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ, thay vì thành lập một pháp nhân tại Việt Nam. Điều này khiến cơ quan quản lý lo ngại sẽ khó khăn trong việc thu thuế, cũng như đối tượng chịu trách nhiệm với bên sử dụng là người gọi xe khi có tranh chấp xảy ra.

Phan Trang