(Chinhphu.vn) - Bộ KHĐT đã có hướng dẫn tạm thời về đăng ký doanh nghiệp trong thời gian Nghị định và Thông tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp chưa có hiệu lực thi hành.

Từ ngày 1/7, Luật Doanh nghiệp năm 2014 chính thức có hiệu lực thi hành. Tuy nhiên đến thời điểm này, Nghị định mới thay thế Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp vẫn chưa được ban hành.

Để đảm bảo thực hiện quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014 từ ngày 01/7, trong thời gian Nghị định và Thông tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp chưa có hiệu lực thi hành, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn gửi các Sở Kế hoạch và Đầu tư thống nhất hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp.

Công văn hướng dẫn cụ thể về 8 nhóm nội dung gồm:

- Về việc đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

- Về việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

-Về việc thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

-Về việc thông báo về mẫu con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện

-Về việc tạm ngừng kinh doanh, quay trở lại hoạt động trước thời hạn

--Về việc giải thể doanh nghiệp

- Về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

- Về việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh), Giấy phép đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy trình tác nghiệp trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Cán bộ Phòng Đăng ký kinh doanh có thể truy cập vào Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ: http://dangkykinhdoanh.gov.vn để tải các Biểu mẫu về đăng ký doanh nghiệp và công khai Biểu mẫu tại nơi tiếp nhận hồ sơ để người thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp biết, thực hiện.

Ngoài ra, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố cử cán bộ Phòng Đăng ký kinh doanh trực tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn người thành lập doanh nghiệp và doanh nghiệp về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp để đảm bảo thực hiện đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 kể từ ngày 01/7/2015.

Thành Đạt