(Chinhphu.vn) – Bộ trưởng Bộ KHĐT Bùi Quang Vinh nhận xét Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp “đã tạo điều kiện nhưng chưa đủ cho DN tư nhân” và cho biết sẽ trình Chính phủ dự án Luật Doanh nghiệp vừa và nhỏ.

 
 Bộ trưởng Bùi Quang Vinh

Trao đổi với phóng viên tại trụ sở Bộ KHĐT ngày 13/1, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh chia sẻ điều ông trăn trở là tạo môi trường ưu ái nhất cho doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp Việt Nam.

“Năm 2015 là năm doanh nghiệp, cần có sự đồng thuận từ Chính phủ, các bộ, ngành, làm nhiều hơn cho doanh nghiệp”, tạp chí Kinh tế và Dự báo dẫn lời Bộ trưởng.

Nhận xét về Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư (sửa đổi) được đánh giá là sẽ tạo hành lang pháp lý thông thoáng hơn cho doanh nghiệp, “cởi trói” cho sản xuất kinh doanh, người đứng đầu cơ quan soạn thảo thẳng thắn thừa nhận: Hai luật đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp tư nhân nhưng chưa đủ, còn nhiều thứ cần giải quyết. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xúc tiến thành lập sớm Quỹ Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời trình Chính phủ dự án Luật Doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tại diễn đàn Quốc hội, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh từng đưa ra quan điểm, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thực chất là phát triển doanh nghiệp tư nhân.

Bộ trưởng cho rằng có 5 vấn đề cần hỗ trợ cho loại hình doanh nghiệp này. Thứ nhất là nền tảng cho doanh nghiệp thuận lợi nhất, hỗ trợ họ thực hiện ý tưởng. Thứ hai, có trường nghề, đào tạo nghề nếu không có trường đào tạo công nhân thì không thể có doanh nghiệp tốt.

Thứ ba, chính sách tiếp cận tín dụng phải ưu tiên hơn một chút, cho thời hạn hỗ trợ vốn để vòng quay dài hơn. Thứ tư phải tìm thị trường, hỗ trợ thị trường cho doanh nghiệp tư nhân, điều này vô cùng quan trọng, cung cấp thông tin cho họ về môi trường cạnh tranh quốc tế, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm của họ.

Cuối cùng là chuyển giao công nghệ, bởi năng suất lao động và công nghệ là 2 thứ cạnh tranh nhất.

Về việc thi hành Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), Bộ trưởng Bùi Quang Vinh chia sẻ: Chúng ta đã trải qua những giai đoạn chủ trương thì hay nhưng thực hiện không được như lời hứa. Do vậy, về phía các cơ quan ban hành, cần xây dựng các thông tư, nghị định cho đúng theo luật. Đối với cấp cơ sở (nơi doanh nghiệp, người dân tiếp cận) cần có sự vào cuộc thực sự của chính quyền các cấp với ý thức cao.

“Cần lập lại kỷ cương trong thực hiện pháp luật tại Việt Nam. Đây là vấn đề rất khó, nhưng khi thực hiện được thì người dân sẽ thấy được những cơ hội từ môi trường kinh doanh thuận lợi, từ đó họ bỏ tiền ra để kinh doanh, thành lập doanh nghiệp”, Bộ trưởng nói.

Về cổ phần hóa, Bộ trưởng cho rằng bản chất cổ phần hóa là để thay đổi cơ cấu, mục tiêu của doanh nghiệp đó, thay đổi hệ thống quản trị doanh nghiệp theo hướng tốt lên, dân chủ hơn và hiệu quả hơn.

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước là Nhà nước không nắm cổ phần chi phối, hội đồng quản trị có quyền quyết định, nếu không thì vẫn “bình mới rượu cũ”. Luật Doanh nghiệp sửa đổi vừa được thông qua, quy định doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp có 100% vốn nhà nước, so với tỷ lệ 51% trước đây. Đây là một bước tiến.

Trước đó, tại Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 3/1, Nghị quyết đầu tiên được ban hành trong năm 2015, Chính phủ cũng đã yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, triển khai có hiệu quả các Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư sửa đổi và các văn bản hướng dẫn thi hành; tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng, tăng thêm cơ hội cho hoạt động đầu tư…

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh triển khai các nhóm giải pháp, chương trình hành động phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2011-2015, đề xuất nội dung xây dựng kế hoạch phát triển các doanh nghiệp này giai đoạn 2016-2020. Chính phủ yêu cầu sớm đưa Quỹ Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa vào hoạt động.

Hà Chính