(Chinhphu.vn) - Chiều 7/4, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng một số đơn vị liên quan đã ký kết chương trình phối hợp giám sát trong lĩnh vực thuế, hải quan.
Lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Tài chính và một số đơn vị liên quan nghe báo cáo về lĩnh vực thuế, hải quan. Ảnh: VGP/Hoàng Long

Cụ thể, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Tài chính, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã ký kết chương trình phối hợp giám sát việc thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong lĩnh vực thuế, hải quan.

Chương trình giám sát nhằm thu thập ý kiến, đánh giá của doanh nghiệp về kết quả cải cách thủ tục hành chính về chỉ tiêu nhiệm vụ giải pháp, trách nhiệm của Bộ Tài chính, nhiệm vụ của các bộ, ngành liên quan đã xác định trong Nghị quyết số 19/NQ-CP về lĩnh vực thuế, hải quan; phát hiện, đề xuất những thủ tục hành chính cần nghiên cứu và ưu tiên cải cách trong thời gian tiếp theo.

Sau đó sẽ tổng hợp, đánh giá thực trạng, mức độ thuận lợi, khó khăn, cũng như đưa ra những vướng mắc, bất cập, những vấn đề nảy sinh từ các quy định, thủ tục hành chính, cơ chế phối hợp để xác định nguyên nhân. Từ đó kiến nghị, đề xuất giải pháp góp phần cải thiện môi trường kinh doanh; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan hành chính Nhà nước.

Nội dung chủ yếu là tập trung vào tuyên truyền, vận động nhân dân, hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp tham gia giám sát như cắt giảm, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục không cần thiết cũng như cắt bớt thời gian, chi phí cho doanh nghiệp khi kê khai nộp thuế, thông quan hàng hóa.

Lựa chọn một số cơ quan thuế, hải quan để giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ của cán bộ thuế, hải quan ngay ở cơ sở, điểm giao dịch. Sẽ kiến nghị xử lý những cán bộ có hành vi tiêu cực, sách nhiễu gây phiền hà trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Trong năm 2015, sẽ chọn Cửa khẩu quốc tế Lào Cai (Lào Cai), Lao Bảo (Quảng Trị), Cảng Sài Gòn (TPHCM) để giám sát trong lĩnh vực hải quan; đồng thời cũng chọn cơ quan thuế Lào Cai, Quảng Trị và TPHCM để giám sát trong lĩnh vực thuế.

Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân lưu ý công tác giám sát lĩnh vực thuế, hải quan cần phải đánh giá đúng, đầy đủ những đổi mới, cũng như nêu ra hạn chế cụ thể để rút kinh nghiệm. Những kết quả giám sát bước đầu sẽ được tổng hợp trình Chính phủ và Quốc hội vào tháng 10/2015.

Từ Lương