(Chinhphu.vn) - Thông tư nói trên được cho là sẽ "làm phát sinh thủ tục hành chính, tạo cơ chế xin - cho, có thể làm nảy sinh tiêu cực, ảnh hưởng quyền tự do kinh doanh và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp".

Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) vừa ra văn bản gửi Bộ Y tế về Thông tư 19/2014/TT-BYT ngày 2/6/2014 quy định quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc.

Thông tư quy định, trước ngày 30/11 hàng năm, cơ sở có nhu cầu sản xuất, xuất nhập khẩu thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc phải gửi văn bản đề nghị về Cục Quản lý dược (Bộ Y tế).

Từ đó, Cục căn cứ tình hình thực tế Bộ sẽ ban hành sửa đổi, bổ sung danh sách cơ sở, doanh nghiệp được phép sản xuất, xuất nhập khẩu các loại thuốc này.

Theo Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Luật Dược năm 2005 và các quy định của Chính phủ không quy định điều kiện phải có chấp thuận, cho phép của cơ quan quản lý nhà nước (cụ thể là Cục Quản lý dược).

Cấp bộ không được đặt ra các điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc dù đó là thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc.

Pháp luật hiện hành không quy định cho Cục Quản lý dược được quyền cho phép hay không cho phép một cơ sở được sản xuất, doanh nghiệp được sản xuất các loại thuốc này.

Cục Kiểm tra văn bản cho rằng quy định của Thông tư sẽ "làm phát sinh thủ tục hành chính, tạo cơ chế xin - cho, có thể làm nảy sinh tiêu cực, ảnh hưởng quyền tự do kinh doanh và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp". Và "về bản chất, Thông tư đã quy định thêm điều kiện kinh doanh".

Bên cạnh đó, quy định thủ kho, người quản lý, cấp phát thuốc và theo dõi sổ sách phải đủ điều kiện tốt nghiệp đại học dược hoặc trung học dược trở lên là "chưa bảo đảm bảo sự chính xác, chặt chẽ của việc sử dụng ngôn ngữ trong văn bản quy phạm pháp luật". Cục Kiểm tra văn bản cho rằng trung học dược trở lên, theo ngữ nghĩa, đã bao hàm cả tốt nghiệp đại học dược.

Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đề nghị Bộ Y tế tổ chức tự kiểm tra, xử lý nội dung chưa phù hợp tại Thông tư.

Mới đây, Cục này cũng đã "tuýt còi" công văn của các tỉnh Nghệ An, Quảng Nam đề nghị các cấp, ngành tiêu thụ sản phẩm bia và xi măng của các doanh nghiệp địa phương. Lý do là các công văn này đã vi phạm các quy định về tự do kinh doanh của tổ chức, cá nhân.

PV