(Chinhphu.vn) - Tháng 3/1998, ông Trần Nam Long (Hà Nội) mua 100m2 đất của bà Nguyễn Thị Lan bằng giấy viết tay, có xác nhận của xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm (nay là quận Nam Từ Liêm). Phần đất này thuộc thửa đất số 147, tờ bản đồ số 6, diện tích 300m2 do bà Nguyễn Thị Lan đứng tên và chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng.

Ông Long xây nhà trên đất mua từ tháng 5/2000 và cho thuê đến nay. Tháng 6/2005, em gái ông Long là Trần Thị Nga tiếp tục mua 100m2 đất trong thửa đất 300m2 của bà Nguyễn Thị Lan. Việc mua bán bằng giấy tờ viết tay, không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Phần đất em gái ông mua đã đóng thuế sử dụng đất, có biên lai thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2006, đứng tên Trần Thị Nga.

Toàn bộ 300m2 đất nêu trên nằm trong chỉ giới thu hồi đất dự án làm đường nên 3 hộ gia đình sử dụng đất (gồm: Nguyễn Thị Lan sử dụng 100m2 đất; Trần Nam Long sử dụng 100m2 đất; Trần Thị Nga sử dụng 100m2 đất) không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hiện nay, gia đình bà Lan không ở tại khu đất nêu trên.

Ông Long hỏi, vậy 3 gia đình có được bồi thường bằng hình thức giao đất ở mới cho từng hộ hay không? Diện tích đất tái định cư của 3 gia đình được giao bao nhiêu m2 (hạn mức giao đất ở mới là 90m2 trên địa bàn quận Nam Từ Liêm)? Trong trường hợp không được giao đất tái định cư, thì 3 hộ gia đình có được nhận nhà tái định cư không?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Nội dung ông Long hỏi liên quan đến giải quyết thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương nơi có đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường không có đủ hồ sơ, tài liệu để trả lời cụ thể; do đó đề nghị ông nghiên cứu quy định từ Điều 74 đến Điều 94 của Luật Đất đai năm 2013 và quy định tại Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; các quy định của UBND TP. Hà Nội. Trên cơ sở đó, ông liên hệ với UBND TP. Hà Nội để được chỉ đạo, hướng dẫn, xem xét giải quyết thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tại định cư theo quy định của pháp luật.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Thu hồi đất , bồi thường , tái định cư