(Chinhphu.vn) – Bà Vũ Thị Hoa là công chức cấp xã, hưởng lương trung cấp từ năm 2011, đến năm 2014 bà đi học đại học, nhưng không có quyết định cử đi học. Vừa qua cơ quan có đợt thi nâng ngạch nhưng bà không được dự thi nâng ngạch. Bà Hoa muốn biết lý do bà không được dự thi?

Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh trả lời vấn đề này như sau:

Bà Vũ Thị Hoa là cán bộ cấp xã được bầu cử và xếp lương hệ số 1,86 (bằng trung cấp) từ tháng 3/2012, hiện nay bà Vũ Thị Hoa đang hưởng lương bậc 3, hệ số 2,66.

Căn cứ điểm đ, khoản 2, điều 2, Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27/5/2010 của Liên Bộ Nội vụ, Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã quy định:

“Cán bộ cấp xã đã được xếp lương theo một trong các ngạch công chức hành chính quy định tại khoản 2 Điều này, nếu sau đó có thay đổi về trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quyết định cử  đi đào tạo thì kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp được xếp lương theo trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ mới”.

Trường hợp của bà Vũ Thị Hoa khi có sự thay đổi về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ từ trình độ trung cấp lên trình độ đại học nhưng khi bà đi học không có quyết định của cấp có thẩm quyền cử đi đào tạo, do vậy tại kỳ sát hạch nâng ngạch cán bộ, công chức cấp xã năm 2016 của thị xã, bà Vũ Thị Hoa không đủ điều kiện được tham gia thi sát hạch nâng ngạch là đúng theo quy định.

(Theo quangninh.gov.vn)

Từ khóa: công chức , cấp xã , xếp lương