(Chinhphu.vn) -  Ông Nguyễn Nhạc Thiên Ân (Hà Nội) hỏi: Theo quy định tại Điều 2 Luật BHXH, từ ngày 1/1/2018 người nước ngoài được tham gia BHXH hay bắt buộc phải tham gia BHXH khi lao động tại Việt Nam?

Về vấn đề này, BHXH  Việt Nam trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 2, Điều 124 Luật BHXH năm 2014 thì từ ngày 1/1/2018, người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp được tham gia BHXH bắt buộc.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Luật Bảo hiểm xã hội , đóng BHXH