(Chinhphu.vn) – Công ty bà Lê Thị Hoàng Oanh lập dự án đầu tư xây dựng nước thải công suất 8.550m3/ngày đêm chia thành 4 giai đoạn (năm 2010). Giai đoạn 1 công ty đã đầu tư xây dựng (năm 2011) và đang vận hành. Dự kiến năm 2018, Công ty sẽ đầu tư tiếp giai đoạn 2.

Dự án đã có quyết định phê duyệt dự án, phê duyệt tổng mức đầu tư, phê duyệt hình thức quản lý dự án. Tương ứng từng giai đoạn của dự án có các gói thầu xây lắp, tư vấn, kiểm toán, bảo hiểm... (giá gói thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu, hình thức hợp đồng,...).

Bà Oanh hỏi, nếu thực hiện dự án giai đoạn 2 thì Công ty sẽ áp dụng đúng như quyết định phê duyệt dự án (về giá gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu, hình thức quản lý dự án...) hay có thể thay đổi điều chỉnh dự án, tổng mức đầu tư, hình thức hợp đồng, hình thức quản lý dự án,... phù hợp theo quy định mới?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 1, Điều 129 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định đối với những gói thầu đã phê duyệt kế hoạch đấu thầu nhưng đến ngày 1/7/2014 chưa phát hành hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, nếu không phù hợp với Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 thì phải phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu.

Theo đó, trường hợp kế hoạch đấu thầu được phê duyệt trước ngày 1/7/2014, tuy nhiên đến năm 2018 mới tổ chức lựa chọn nhà thầu và hình thức lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng… không phù hợp với Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP thì phải phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu cho phù hợp với Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Trường hợp kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho giai đoạn 2 được lập, thẩm định và phê duyệt vào năm 2018 thì phải tuân thủ theo Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Chinhphu.vn

 

Từ khóa: đấu thầu , kế hoạch đấu thầu , điều chỉnh