(Chinhphu.vn) – Đơn vị của ông Nguyễn Nguyên Vũ (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đang làm chủ đầu tư gói thầu di dời trụ điện, cột đèn chiếu sáng. Khi lập hồ sơ trình phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, cơ quan chuyên môn thuộc người quyết định đầu tư, đơn vị thẩm định đã cắt bỏ chi phí dự phòng.

Ông Vũ hỏi, việc cắt bỏ chi phí dự phòng như nêu trên có đúng quy định không? Nếu trong quá trình thi công phát sinh một số công tác do không xác định được khối lượng thì xác định chi phí thực hiện thế nào?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Nội dung tổng mức đầu tư xây dựng của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (nếu có).

Cơ cấu và nội dung dự toán xây dựng công trình thực hiện theo Khoản 2, Điều 8 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP nêu trên và Điều 7 của Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Chi phí dự phòng , dự toán , công trình , đầu tư xây dựng