(Chinhphu.vn) – Bà Trần Thùy Dung (Hà Nội) hỏi: Những dự án nhà ở xã hội, chủ đầu tư có được hỗ trợ tiền giải phóng mặt bằng không? Giá nhà xây dựng gồm những yếu tố nào cấu thành, có bao gồm phần lãi của chủ đầu tư không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định của pháp luật về nhà ở thì nguyên tắc xây dựng giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội, chủ đầu tư dự án được xác định giá trên cơ sở tính đủ các chi phí để thu hồi vốn đầu tư xây dựng nhà ở, lãi vay (nếu có) và lợi nhuận định mức theo quy định; không được tính các khoản ưu đãi của Nhà nước vào giá.

Theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội thì chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội được hưởng các ưu đãi như, miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; được miễn, giảm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp; được hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án xây dựng nhà ở xã hội…

Như vậy, trường hợp Nhà nước không hỗ trợ chi phí giải phóng mặt bằng của dự án thì chủ đầu tư được tính các chi phí này vào giá.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Nhà ở xã hội , 100/2015/NĐ-CP , dự án , chủ đầu tư