Chinhphu.vn) – Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, một doanh nghiệp Startup (TP. Hồ Chí Minh) cho rằng thủ tục hành chính thuế tại Việt Nam hiện vẫn rườm rà, gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Theo phản ánh của doanh nghiệp này, trong thời gian 3 tháng đầu thành lập, doanh nghiệp không có nhu cầu phát sinh hóa đơn vì phải tập trung phát triển đội lập trình và quy trình làm việc. Do không nắm rõ quy định về khai thuế nên doanh nghiệp phải thuê một cán bộ thuế chỉ để khai thuế "trắng". Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn thường xuyên bị cảnh báo là thiếu tờ khai sẽ phạt, không khai quý cũng phạt, khiến doanh nghiệp không toàn tâm để kinh doanh.

Doanh nghiệp hy vọng thủ tục thuế tại Việt Nam sẽ đơn giản hơn, để tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính trả lời như sau:

Qua ý kiến phản ánh của doanh nghiệp về thủ tục hành chính thuế tại Việt Nam vẫn rườm rà, gây khó khăn cho doanh nghiệp, Bộ Tài chính xét thấy, việc các cơ quan quản lý Nhà nước cần nghiên cứu, đưa ra các chính sách hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo đang là chủ trương của Chính phủ và Bộ Tài chính cũng có trách nhiệm thực hiện trong phạm vi quản lý Nhà nước của mình, trong đó có chính sách và thủ tục về thuế.

Về phản ánh, doanh nghiệp mới thành lập 3 tháng đầu chưa có nhu cầu sử dụng hoá đơn nhưng vẫn phải kê khai thuế, căn cứ quy định tại Điều 22 Luật Quản lý thuế; Điều 5 Luật số 71/2014/QH13; Khoản 9, Điều 1 Luật số 21/2012/QH13; Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính quy định về thời hạn đăng ký thuế, hồ sơ, thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ khai thuế, thì việc doanh nghiệp phải kê khai thuế là theo quy định hiện hành.

Doanh nghiệp kê khai, nộp hồ sơ khai thuế đến cơ quan thuế quản lý tính từ ngày bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh (không phụ thuộc vào trường hợp có phát sinh thu nhập hay không phát sinh thu nhập).

Ngày bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh là do doanh nghiệp tự xác định và đăng ký với cơ quan thuế trên hồ sơ đăng ký kinh doanh - đăng ký thuế.

Căn cứ quy định tại Điều 20 Luật Quản lý thuế quy định về tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế thì việc doanh nghiệp thuê cán bộ thuế để làm thủ tục về thuế là không đúng với quy định của pháp luật.

Liên quan đến thái độ, ứng xử của cán bộ thuế tại các cơ quan thuế địa phương, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng cục Thuế có văn bản yêu cầu Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh thực hiện xác minh và xử lý nghiêm cán bộ thuế nếu phát hiện có sai phạm khi thực hiện nhiệm vụ của công chức trong thi hành công vụ.

Về kiến nghị cải cách thủ tục hành chính, quán triệt Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016, Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ doanh nghiệp đến năm 2020 của Chính phủ, Bộ Tài chính đã ban hành và tổ chức kế hoạch hành động để thực hiện.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Thủ tục hành chính thuế , doanh nghiệp , khởi nghiệp