(Chinhphu.vn) – Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty GALAN Co.,LTD (TPHCM) đại diện một số doanh nghiệp nhập khẩu máy nông nghiệp phản ánh bất cập trong thủ tục kiểm định an toàn máy nông nghiệp và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét bãi bỏ thủ tục này.

Kể từ năm 2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các doanh nghiệp phải kiểm định an toàn máy nông nghiệp nhập khẩu theo Công văn số 3706/BNN-CB và đề nghị cơ quan Hải quan chỉ thông quan khi doanh nghiệp có giấy kiểm định này.

Theo ý kiến của Công ty GALAN Co.,LTD, việc chỉ yêu cầu kiểm định máy nông nghiệp nhập khẩu trong khi máy sản xuất trong nước không bị kiểm định là bất hợp lý.

Việc kiểm định cũng không mang lại hiệu quả khi một số máy chuyên dùng ngay cán bộ kiểm định cũng không biết công dụng của máy. Các cơ quan chỉ định kiểm định không có thiết bị chuyên môn để kiểm định, hoàn toàn dựa vào cảm quan.

Đồng thời nếu kiểm định thì phải kiểm định tất cả máy chứ không phải lấy mẫu cho lô máy giống nhau. Chi phí kiểm định cũng không có biểu giá quy định cụ thể. Và hầu như sau quy trình kiểm định không có lô hàng nào bị loại.

Từ những bất hợp lý đã nêu trên, Công ty đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét bãi bỏ thủ tục kiểm định này để tránh phiền phức và giảm tốn kém cho doanh nghiệp.

Về vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Ngày 5/5/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Công văn số 3706/BNN-CB về việc kiểm tra chất lượng máy móc, thiết bị nông nghiệp nhập khẩu gửi Tổng cục Hải quan để thực hiện kiểm tra chất lượng máy móc, thiết bị nông nghiệp nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 50/2010/TT-BNNPTNT ngày 30/8/2010 sửa đổi, bổ sung Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 ban hành kèm theo Thông tư số 50/2009/TT-BNNPTNT ngày 18/8/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về cắt giảm kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu, ngày 25/12/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 28/2017/TT-BNNPTNT ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thay thế Thông tư số 50/2010/TT-BNNPTNT), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 7/2/2018. Trong Thông tư này không còn mặt hàng máy móc, thiết bị nông nghiệp.

Như vậy, kể từ ngày 7/2/2018 mặt hàng máy móc, thiết bị nông nghiệp không thuộc đối tượng phải kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu.

Đồng thời, ngày 3/4/2018 Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã có Công văn số 232/KTHT-CĐ gửi Cục Giám sát quản lý về Hải quan về nội dung trên.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Máy nông nghiệp , kiểm định an toàn , kiểm tra chuyên ngành