(Chinhphu.vn) – Công ty của bà Ngô Thùy Linh (tỉnh Nam Định) tuyển dụng một lao động người Anh có bằng Higher Diploma, cấp năm 1989 bởi Hội đồng Giáo dục kỹ thuật viên. Bà Linh hỏi, công ty có thể sử dụng bằng này để xin cấp giấy phép lao động được không?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Tại Điều 3 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 3/2/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam đã quy định điều kiện cụ thể về trình độ chuyên môn, kỹ thuật đối với người lao động nước ngoài là chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật làm việc tại Việt Nam.

Đề nghị bà Linh căn cứ quy định nêu trên để thực hiện thủ tục cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Giấy phép lao động , lao động nước ngoài , chuyên gia , lao động kỹ thuật