(Chinhphu.vn) – Công ty TNHH Hasung P.T.C Vina (TP. Hải Phòng) thành lập và được cấp Giấy chứng nhận đầu tư vào ngày 10/2/2015. Tháng 9/2015, Công ty đã gửi đến Cục Thuế Hải Phòng bản đăng ký áp dụng phương pháp tính thuế GTGT, nhưng chưa nhận được văn bản phản hồi.

Theo hướng dẫn trực tiếp của cán bộ thuế, Công ty phải tính thuế theo phương pháp trực tiếp trong 2 năm, sau đó mới được chuyển sang tính thuế theo phương pháp khấu trừ.

Đại diện Công ty, bà Bùi Thu Hà muốn được biết, cán bộ thuế hướng dẫn như trên có đúng quy định không? Tính từ thời điểm tháng 10/2015 trở đi, Công ty có được áp dụng tính thuế theo phương pháp khấu trừ không?

Về vấn đề này, Cục Thuế TP. Hải Phòng có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 3, Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Khoản 3,4, Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

Từ căn cứ nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Hasung P.T.C Vina được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu ngày 10/2/2015 để thực hiện dự án đầu tư sản xuất hệ thống thiết bị, gia công sơn và sơn phủ các sản phẩm nhựa, điện gia dụng tại Khu công nghiệp Tràng Duệ thuộc trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT.

Ngày 8/4/2015, Công ty đã gửi thông báo áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theo Mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế, sau đó Cục Thuế TP. Hải Phòng đã có Thông báo số 1326/TB-CT ngày 13/4/2015 chấp nhận đề nghị áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ của Công ty kể từ tháng 4/2015.

Năm 2015, Công ty đã và đang thực hiện kê khai thuế GTGT theo Mẫu 02/GTGT, tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư do Công ty đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào sản xuất kinh doanh.

Tuy nhiên, tháng 9/2015, Công ty tiếp tục gửi thông báo áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (Mẫu số 06/GTGT) đến cơ quan thuế là không phù hợp.

Chinhphu.vn