(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Hồng Quốc (tỉnh Đồng Nai) hỏi: UBND cấp xã có được phép làm chủ đầu tư dự án giao thông nông thôn có sự tham gia góp vốn của nhân dân với tổng mức đầu tư trên 2 tỷ đồng không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Tại Khoản 1, Điều 21 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP có nêu rõ về việc sử dụng bộ máy chuyên môn trực thuộc để trực tiếp quản lý dự án, do đó UBND cấp xã chỉ được sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy chuyên môn trực thuộc để trực tiếp quản lý đối với dự án có tổng mức đầu tư dưới 2 tỷ đồng.

Đối với công trình có tổng mức đầu tư 2-5 tỷ đồng mà UBND cấp xã được giao làm chủ đầu tư, hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng được quy định tại Điều 16 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP.

Tại Khoản 8, Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 21 của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 1/6/2017) quy định: “Chủ đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện, năng lực để trực tiếp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng; trường hợp không đủ điều kiện thực hiện, chủ đầu tư được thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Nghị định này để thực hiện”.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Chủ đầu tư , dự án , tổng mức đầu tư , quản lý dự án