(Chinhphu.vn) - Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Hội các doanh nghiệp khai thác, chế biến và xuất khẩu đá đề nghị cơ quan chức năng tháo gỡ khó khăn trong thực hiện biểu thuế xuất khẩu cho mặt hàng đá hoa trắng ốp lát đã gia công chế biến.

Theo phản ánh của Hội các doanh nghiệp khai thác, chế biến và xuất khẩu đá, trước đây, các doanh nghiệp được hưởng mức thuế xuất khẩu 0% đối với sản phẩm đá hoa trắng ốp lát đã được gia công chế biến, cắt, xẻ theo kích thước, mài bóng thành các sản phẩm hoàn thiện (đá ốp tường, lát sàn...).

Tuy nhiên, sau ngày 26/10/2016, các doanh nghiệp nhận được yêu cầu của các Chi cục Hải quan về việc kê khai thuế suất 5% theo hướng dẫn của Công văn số 9744/TCHQ-TXNK ngày 12/10/2016 của Tổng cục Hải quan.

Qua nghiên cứu Luật Thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu năm 2016, Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ ban hành Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan, sản phẩm đá hoa trắng ốp lát đã được gia công chế biến thành các sản phẩm hoàn thiện không thuộc danh mục hàng hóa chịu thuế xuất khẩu 5% bởi mặt hàng này không được quy định tên cụ thể trong Biểu thuế xuất khẩu tại Phục lục I của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP.

Nghị định số 122/2016/NĐ-CP cũng không hướng dẫn cụ thể cách thức xác định và áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu không được quy định tên cụ thể trong Biểu thuế xuất khẩu.

Hội các doanh nghiệp khai thác, chế biến và xuất khẩu đá đã gửi công văn tới Tổng cục Hải quan và được hướng dẫn, sản phẩm đá hóa trắng ốp lát đã gia công chế biến phải xác định giá trị tài nguyên khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm tỷ lệ phần trăm trong giá thành sản phẩm để xác định thuế suất thuế xuất khẩu theo quy định tại số thứ tự số 211 Biểu thuế xuất khẩu theo Phụ lục I của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP: "Vật tư nguyên liệu bán thành phẩm có tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên" và có mức thuế suất xuất khẩu là 5%.

Tuy nhiên, Hội các doanh nghiệp khai thác, chế biến và xuất khẩu đá cho rằng hướng dẫn trên không có căn cứ pháp lý.

Hiện nay, các doanh nghiệp đang gặp khó khăn khi thông quan xuất khẩu các lô hàng là đá hoa trắng ốp lát đã gia công chế biến có tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên do Chi cục Hải quan các tỉnh yêu cầu các doanh nghiệp kê khai 5% thuế suất xuất khẩu, nếu không sẽ không được thông quan.

Trong thời gian chưa có văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh việc áp dụng mức thuế suất xuất khẩu cụ thể đối với sản phẩm này, Hội các doanh nghiệp khai thác, chế biến và xuất khẩu đá đề nghị cơ quan chức năng xem xét cho phép các doanh nghiệp tiếp tục kê khai mức thuế suất xuất khẩu 0% theo như các quy định trước đây.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Nghị định số 122/2016/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 1/9/2016 quy định nhóm hàng tại số thứ tự số 211 như sau: "Vật tư nguyên liệu bán thành phẩm có tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên" và có mức thuế suất xuất khẩu là 5%.

Thời gian vừa qua, Bộ Tài chính nhận được phản ánh vướng mắc liên quan đến chính sách thuế đối với hàng hóa được chế biến từ tài nguyên khoáng sản có tổng giá trị tài nguyên khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên.

Do đó, hiện nay, Bộ Tài chính đang tiến hành nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Nghị định số 122/2016/NĐ-CP và Nghị định số 100/2016/NĐ-CP, trong đó có nội dung trên, để bảo đảm tính khoa học, phù hợp với thực tế và góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Chinhphu.vn

Từ khóa: đá hoa trắng , ốp lát , thuế suất xuất khẩu