(Chinhphu.vn) – Bà Nguyễn Thị Lan Phương (Quảng Trị) hỏi, Nghị định 112/2011/NĐ-CP quy định người hướng dẫn tập sự được hưởng phụ cấp trách nhiệm 0,3 mức lương tối thiểu chung, vậy việc xếp phụ cấp trách nhiệm đối với người hướng dẫn tập sự tại xã thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện hay xã?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Tại Điều 23 Nghị định 112/2011/NĐ-CP ngày 5/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn đã quy định: “Chậm nhất sau 07 ngày làm việc, kể từ ngày công chức đến nhận việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phải cử người cùng chuyên môn, nghiệp vụ hoặc người có năng lực và kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ hướng dẫn người tập sự nắm vững và tập làm những công việc theo yêu cầu nội dung tập sự quy định tại khoản 3 Điều 22 Nghị định này”.

Vì vậy, việc xếp phụ cấp trách nhiệm đối với người hướng dẫn tập sự thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã.

Chinhphu.vn

Từ khóa: hướng dẫn , tập sự , phụ cấp trách nhiệm