(Chinhphu.vn) – Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty TNHH KBL Việt Nam đề nghị cơ quan chức năng giải đáp về việc chuyển đổi ký hiệu thị thực đối với người nước ngoài đã được cấp Giấy phép lao động tại Việt Nam.

Công ty TNHH KBL Việt Nam đưa ra hai trường hợp cụ thể như sau:

- Người nước ngoài lấy vợ Việt Nam xin được thẻ tạm trú theo vợ, thị thực ký hiệu là TT và có hiệu lực 3 năm. Sau khi sang Việt Nam, người này xin vào một công ty ở Việt Nam để làm việc. Sau khi đã có Giấy phép lao động thì người này có phải chuyển đổi thị thực ký hiệu TT sang thị thực ký hiệu LĐ hay không?

- Một nhà đầu tư người Hàn Quốc sang Việt Nam mở công ty và được cấp thị thực ký hiệu là ĐT, xin được thẻ tạm trú có thời hạn 5 năm. Sau đó, nhà đầu tư muốn làm việc tại một công ty khác (không phải công ty người này đầu tư) và đã được cấp Giấy phép lao động ở công ty mới. Người nước ngoài này vẫn đầu tư ở công ty cũ, vậy có phải chuyển đổi thị thực từ ký hiệu ĐT sang thị thực ký hiệu LĐ hay không?

Về vấn đề này, Bộ Công an trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 7 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 47/2014/QH13, thị thực không được chuyển đổi mục đích.

Do đó, 2 trường hợp Công ty TNHH KBL Việt Nam nêu: (1) Người nước ngoài lấy vợ Việt Nam, đã được cấp thẻ tạm trú để sống cùng vợ (ký hiệu TT) có thời hạn 3 năm, sau đó, người nước ngoài làm việc tại Việt Nam và đã được cấp giấy phép lao động. (2) Nhà đầu tư Hàn Quốc tại Việt Nam đã được cấp thẻ tạm trú với mục đích đầu tư (ký hiệu ĐT) có thời hạn 5 năm, sau đó nhà đầu tư làm việc tại một công ty khác và đã được cấp giấy phép lao động, nhưng vẫn đầu tư ở công ty cũ thì người nước ngoài vẫn giữ mục đích cư trú là vào sống cùng vợ hoặc đầu tư nên được tiếp tục sử dụng thẻ tạm trú ký hiệu TT, ĐT đã được cấp để cư trú tại Việt Nam.

Chinhphu.vn

Từ khóa: thị thực , người nước ngoài , giấy phép lao động