(Chinhphu.vn) – Bà Nguyễn Thị Lan Hương (Hà Nội) hỏi, trong hồ sơ thầu, nếu thời gian thực hiện hợp đồng không đề cập đến ngày làm việc liên tục (chỉ ghi thời gian thực hiện hợp đồng là 300 ngày) thì thời gian này có tính cả các ngày nghỉ, ngày lễ hay không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 7, Điều 35 Luật Đấu thầu quy định thời gian thực hiện hợp đồng là số ngày tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng, trừ thời gian thực hiện nghĩa vụ bảo hành (nếu có).

Theo hướng dẫn tại Mục 1.1 Chương VI Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ (Mẫu số 01) ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngày là ngày dương lịch; tháng là các tháng dương lịch.

Đối với vấn đề của bà Hương, trường hợp hồ sơ mời thầu quy định thời gian thực hiện hợp đồng là 300 ngày thì được hiểu là bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định nêu trên.

Chinhphu.vn