(Chinhphu.vn) - Công ty của bà Nguyễn Thị Dung có 100% vốn nước ngoài, xe tải của công ty đã được cấp phù hiệu đến tháng 7/2019. Tháng 1/2019, công ty đổi tên, mã số thuế vẫn giữ nguyên, địa chỉ công ty vẫn giữ nguyên. Bà Dung hỏi, công ty phải làm thủ tục gì để cấp lại phù hiệu xe tải?

Về vấn đề này, Bộ Giao thông vận tải trả lời như sau:

Ngày 12/4/2016, Bộ Giao thông vận tải đã có Văn bản số 4000/BGTVT-VT về việc triển khai Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 30/3/2016 của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên 49%. Trong đó tại mục 3 của Văn bản số 4000/BGTVT-VT đã hướng dẫn rõ doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên 49% hoạt động trước khi ban hành Nghị định số 86/2014/NĐ-CP phải thực hiện.

Theo thông tin của Công ty bà Nguyễn Thị Dung cho thấy, công ty 100% vốn nước ngoài, xe tải của công ty đã được cấp phù hiệu đến tháng 7/2019, nhưng có sự thay đổi về tên công ty so với thời điểm được cấp phù hiệu cho xe của công ty.

Do vậy, đối với việc thay đổi tên công ty thì phải thực hiện thông báo đến cơ quan quản lý liên quan, trong đó có Sở Giao thông vận tải nơi cấp phù hiệu cho công ty; đối với việc cấp đổi lại phù hiệu khi có sự thay đổi hoặc hết hạn phù hiệu thì đề nghị công ty đến Sở Giao thông vận tải nơi cấp phù hiệu để được hướng dẫn.

Chinhphu.vn

Từ khóa: phù hiệu , xe tải , vốn đầu tư nước ngoài