(Chinhphu.vn) - Bố mẹ của ông Nguyễn Đức Trung là cán bộ hưu trí, đang sống tại tỉnh Nghệ An. Bố mẹ ông muốn chuyển đến ở cùng anh trai ông tại tỉnh Vĩnh Phúc. Ông Trung hỏi, bố mẹ của ông phải làm gì để chuyển nơi hưởng lương hưu?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Điều 115 Luật BHXH năm 2014 quy định chuyển nơi hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH: Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng chuyển đến nơi khác trong nước có nguyện vọng được hưởng BHXH ở nơi cư trú mới thì có đơn gửi cơ quan BHXH nơi đang hưởng.

Đề nghị ông liên hệ với cơ quan BHXH nơi bố mẹ ông đang hưởng lương hưu để được hướng dẫn cụ thể.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Lương hưu , trợ cấp BHXH