(Chinhphu.vn) - Ông Phạm Ngọc Thuận (TP. Hồ Chí Minh) thắc mắc: Trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử thì chứng từ hợp pháp cho hàng hóa lưu thông trên đường là gì? Liệu các văn bản liên quan về chứng từ hàng hóa lưu thông trên đường hay thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản có được sửa đổi cho phù hợp?

Giải đáp các thắc mắc của ông Thuận, Tổng cục Thuế cho biết, Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Dự thảo Thông tư đã được đăng tải trên website của Bộ Tài chính để lấy ý kiến rộng rãi các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp.

Với ý kiến của ông Thuận, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo Bộ phận soạn thảo tiếp thu góp ý này để hướng dẫn tại Thông tư trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử cho hàng hóa lưu thông trên đường hoặc để đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản.

Theo dự thảo, Thông tư này sẽ áp dụng cho các tổ chức, cá nhân bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ; tổ chức, cá nhân mua hàng hoá, dịch vụ; tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký điện tử và chứng thực điện tử.

Loại hóa đơn điện tử, một trong ba loại hóa đơn mà doanh nghiệp có thể lựa chọn theo quy định của Thông tư 153/2010/TT-BTC được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ, quản lý và sử dụng theo quy định tại Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Để có thể áp dụng được hóa đơn điện tử, doanh nghiệp cần phải có chữ ký điện tử (chữ ký số), lưu trữ hóa đơn trên hệ thống máy tính và thực hiện nộp báo cáo thuế, báo cáo tài chính qua mạng Internet.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Tổng cục Thuế đã có thông tin phản hồi công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ

Ban Bạn đọc

Từ khóa: hóa đơn , hóa đơn tự in , hóa đơn điện tử , Thông tư 153/2010/TT-BTC , Nghị định 51/2010/NĐ-CP