(Chinhphu.vn) – Một trong các điều kiện để thực hiện chỉ định thầu đối với gói thầu quy định tại các điểm b, c, d, đ và e, Khoản 1 Điều 22 Luật Đấu thầu là phải có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.

Cơ quan bà Phạm Mộng Điệp nhận được gói thầu tư vấn quản lý dự án. Trong khi chuẩn bị dự án, chủ đầu tư đã căn cứ chủ trương đầu tư năm 2017 để chỉ định thầu và ký hợp đồng giá trị 100 triệu đồng với cơ quan bà.

Đến năm 2018, UBND tỉnh phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu lại có gói thầu tư vấn quản lý dự án giá trị 50 triệu đồng.

Bà Điệp hỏi, có phải phê duyệt chỉ định thầu và hợp đồng gói thầu tư vấn quản lý dự án thêm lần nữa theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Điểm b, Khoản 2, Điều 22 Luật Đấu thầu quy định một trong các điều kiện để thực hiện chỉ định thầu đối với gói thầu quy định tại các Điểm b, c, d, đ và e; Khoản 1 Điều này là phải có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.

Theo đó, trước khi chỉ định thầu, ký hợp đồng phải phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Chinhphu.vn

 

Từ khóa: Chỉ định thầu , kế hoạch lựa chọn nhà thầu