(Chinhphu.vn) – Việc đánh giá hồ sơ dự thầu tuân thủ theo quy định của hồ sơ mời thầu, nhà thầu không tiến hành thương thảo ở phần nào thì sẽ bị tịch thu bảo đảm dự thầu của phần đó.

Theo phản ánh của ông Lương Phan Lâm Vũ (Hà Nội), trong quá trình thương thảo hợp đồng, khi xem xét có 1 công ty trúng thầu và trúng nhiều phần của gói thầu nhưng nhà thầu chỉ thực hiện thương thảo hợp đồng đối với một số phần của gói thầu mà không thương thảo hết tất cả những phần mà nhà thầu được đề nghị trúng thầu.

Ông Vũ hỏi, đối với trường hợp này, bảo đảm dự thầu sẽ bị giữ lại toàn bộ hay chỉ giữ lại những phần mà nhà thầu không thương thảo? Căn cứ để xử lý tình huống này là theo điều, khoản nào?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 5, Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần thì trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu cần nêu rõ điều kiện chào thầu, biện pháp và giá trị bảo đảm dự thầu cho từng phần hoặc nhiều phần và phương pháp đánh giá đối với từng phần hoặc nhiều phần để các nhà thầu tính toán phương án chào thầu theo khả năng của mình.

Theo đó, trường hợp trong hồ sơ mời thầu có quy định về điều kiện chào thầu, biện pháp và giá trị bảo đảm dự thầu cho từng phần hoặc nhiều phần và phương pháp đánh giá đối với từng phần hoặc nhiều phần (trong đó bao gồm cả việc thương thảo hợp đồng của từng phần hoặc nhiều phần) cụ thể theo quy định nêu trên thì việc đánh giá hồ sơ dự thầu tuân thủ theo quy định của hồ sơ mời thầu, nhà thầu không tiến hành thương thảo ở phần nào thì sẽ bị tịch thu bảo đảm dự thầu của phần đó.

Chinhphu.vn

 

Từ khóa: Bảo đảm dự thầu , nhà thầu , hồ sơ mời thầu , trúng thầu