(Chinhphu.vn)Ông Trương Minh Tú làm việc cho 1 công ty được 5 năm, đã đóng bảo hiểm thất nghiệp 30 tháng thì nghỉ việc. Theo quy định, ông Tú sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp 3 tháng, nhưng ông mới hưởng được 1 tháng thì nhận được giấy báo thực hiện nghĩa vụ quân sự. Vậy ông Tú có được hưởng 2 tháng trợ cấp còn lại trước khi đi nghĩa vụ quân sự không?

Bà Nguyễn Thị Hải Vân, Cục trưởng Cục Việc làm - Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời ông Tú như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 23 Nghị định 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ thì người bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc các trường hợp có việc làm và thực hiện nghĩa vụ quân sự sẽ được hưởng khoản trợ cấp một lần bằng giá trị của tổng trợ cấp thất nghiệp của số thời gian được hưởng trợ cấp thất nghiệp còn lại theo quy định.

Như vậy, ông Tú nếu mới hưởng trợ cấp thất nghiệp được 1 tháng mà đi thực hiện nghĩa vụ quân sự thì sẽ được hưởng trợ cấp một lần bằng giá trị của tổng số trợ cấp thất nghiệp 2 tháng trợ cấp thất nghiệp còn lại.

 Chinhphu.vn

Từ khóa: trợ cấp thất nghiệp